Taneční průprava

Taneční průprava je určena pro děvčata a chlapce od 3 do 6 let.

V této pohybové aktivitě děti rozvíjejí přirozený cit pro pohyb, hudbu a rytmus. Seznamují se s všeobecnou taneční průpravou, učí se správnému držení těla (body building), základním tanečním prvkům a orientaci v prostoru. Jsou vedeny přirozeně k samostatnosti, sebevyjádření, kreativitě a respektování se navzájem. Osvojují si základy gymnastiky, klasického, lidového a současného tance. V lekcích děti propojují říkanky s pohybem, používají Orffovy nástroje a zpívají písničky. Spolupodílejí se na taneční choreografii na různá vystoupení.

Děti na výuku potřebují: legíny, tričko, ponožky a pití.