Informace k zápisu

Zápisy probíhají v průběhu celého roku. Pokud jste nenašli informace, které jste hledali, je možné se obrátit na Janu Solničkovou, e-mail rcvlnka@rcvlnka-plzen.cz, tel. 774 855 134.

Zápisy na nové pololetí probíhají pouze elektronicky. 

  • Pro současné klienty funguje předzápis v termínu od 8. 6. do 12. 6. 2020. Už nyní je možné lektorům na lekcích hlásit, že chcete pokračovat. Zaslání přihlášky je i v takovém případě nutností. 
  • Zápis pro nové klienty proběhne od 15. 6. do 19. 6. 2020
  • Předzápisy i zápisy jsou zálohové. Nevratnou zálohu 200 Kč je potřeba uhradit do konce června, neuhrazené rezervace se ruší. Kurz je možné uhradit rovnou i v celé výši.
Do kroužků je po skončení předzápisu a zápisu možné přihlašovat se v průběhu celého roku, záleží pouze na volné kapacitě. 

Pro zapsání do kroužku je potřeba vyplnit online přihlášku, kterou naleznete na této stránce. Do elektronického náhradového systému budete zaregistrováni zaměstnanci centra a budete informováni o vstupních údajích. 

Platby kroužků Cvičení a Veselá školička na č.ú. 733204369/0800

Platby ostatních kroužků na č.ú. 4026881369/0800