Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD RODINNÉHO CENTRA VLNKA - výchovně vzdělávací aktivity

Centrum nabízí aktivity rodinám s dětmi (odpolední výchovně - vzdělávací a zájmové kroužky, Miniškolku a příměstské tábory). RC Vlnka integruje děti se zdravotním postižením (dále se ZP) do volnočasových aktivit.

ředitelka RC Vlnka: Bc. Hana Breníková

koordinátorka aktivitJana Solničková

Lektorky zájmových kroužků:

    Cvičení kojenců a batolat - Tereza Kabourková, Lucie Fryčková, Ivona Hauznerová,                                                                    Olga Michálková

    Sporťáček - Markéta Berešová, Tereza Kabourková

    Veselá školička - Jana Solničková, Jiřina Jiráková, Lucie Václavová

    Angličtina - Edita Bourová, Agnieszka Buchalska

    Flétnička - Markéta Berešová

    Keramika - Miluše Polanská

    Tvořílek - Zuzana Fialová

    Tanečky - Adéla Šulcová

    Jóga pro děti - Jiřina Jiráková

    Hudební školička - Zuzana Fialová, Lucie Václavová

    Pohybové hry - Lucie Václavová

    Roztleskávačky - Lucie Václavová

Zápisy do zájmových kroužků probíhají ve stanovených termínech v červnu, srpnu - září a v lednu, do aktivit je možné se přihlásit i v průběhu roku. Platby kurzovného jsou vypočítány na pololetní termíny.

Bližší informace v kanceláři v 1. patře u Jany Solničkové (koordinátorky aktivit RC Vlnka). Úřední hodiny jsou vyvěšené na vstupních dveřích RC Vlnka a na webových stránkách www.rcvlnka-plzen.cz.

Podpisem přihlášky klienti stvrzují, že se seznámili s tímto provozním řádem.

Pravidla kurzovného visí na nástěnce ve společných prostorech určených pro klienty nebo se lze informovat v kanceláři RC Vlnka.

Do aktivit RC Vlnka integrujeme děti se zdravotním postižením (ZP), které mohou mít po domluvě k dispozici asistenta z řad praktikantů Vyšších odborných škol nebo z dobrovolnických organizací RDC Totem a Dora.

Koordinátorkou praktikantů a dobrovolníků je Markéta Berešová. Bližší info v kanceláři RC Vlnka.

Kočárky se zamykají v průchodu, viditelně označený klíček visí na okně u vstupních dveří RC Vlnka. V šatně se k úschově věcí využívají uzamykatelné skříňky. Klíček od šatny si klienti nechávají u sebe po dobu trvání aktivity a při odchodu ho nechávají v zámku skříňky. Případné ztráty klíčů je třeba nahlásit v kanceláři RC Vlnka. Své věci je třeba mít stále v dohledu, za ztrátu RC Vlnka neodpovídá.

Na aktivity je potřeba chodit včas, aby nebyly narušovány jednotlivé programy v kroužcích. Rodiče mohou počkat na své děti v "obýváku", kde mohou využít samoobslužný bufet (návod je umístěn na dvířkách bufetu). V obýváku je návštěvníkům k dispozici i mikrovlnná trouba. Toalety a umývárna jsou umístěny pouze v přízemí. Rodiče prosíme o vyhazování použitých papírových plen do speciálních košů.

Lektor odpovídá za děti pouze v době aktivity, kde nejsou přítomni rodiče. Lektor si vyzvedává děti na kroužek v "obýváku" a po skončení kroužku je odvádí a předává zpět rodičům. Pokud rodiče chtějí, aby dítě odcházelo po aktivitě domů samo, je třeba mít podepsaný souhlas se samostatným odchodem dítě a převzetí odpovědnosti za něj po skončení aktivity. Pokud se rodič účastní kroužku s dítětem, odpovídá za své dítě v průběhu celé aktivity. Děti je třeba vyzvedávat včas a mít je pod dohledem.

V případě nemožnosti účastnit se lekce kroužku, na který je dítě přihlášeno, je možno, tuto lekci omluvit, a to přes Náhradový a rezervační systém. Kroužky lze omlouvat max. do 23:00 předchozího dne. Přes tento systém se zároveň rezervují lekce, které se vybírají jako náhrada za lekce omluvené. Za omluvení a případnou náhradu lekce si zodpovídají sami klienti, centrum není povinno nahradit ani proplatit lekce, které si klient omluvil včas a nevybral si za ně náhradu, nebo lekce, které si neomluvil.

Prosíme o hlášení všech závad, znečištění a připomínek v kanceláři RC Vlnka nebo svému lektorovi. Lze využít i knihu přání a stížností - v kanceláři RC Vlnka.

Do centra je povolen vstup pouze dětem a rodičům bez zdravotních potíží (virózy, nachlazení apod.). Nemoc lze předem omluvit a využít po domluvě s lektorem náhradní termín. Zameškané lekce lze nahradit pouze v daném pololetí.

Vstup je zakázán osobám pod vlivem alkoholu, omamných látek a v centru i jeho okolí je zakázáno kouření.

Při odchodu prosíme o úklid hraček, se kterými si dítě hrálo.

V Plzni 7. 9. 2018 

Hana Breníková