Provozní řád 

Provozní řád zájmových a výchovně vzdělávacích aktivit

Centrum nabízí rodinám s dětmi výchovně – vzdělávací a zájmové aktivity. RC Vlnka integruje děti se specifickými potřebami (dále se SP) do volnočasových aktivit. Aktivity Rodinného centra Vlnka jsou velmi úzce spjaty s aktivitami organizace MOTÝL.

Provozní doba: 

 po 7:30 – 13:00, 15:00 – 18:30

út 7:30 – 13:00, 14:30 – 18:00

st 7:30 – 13:00, 15:15 – 18:15

čt 7:30 – 13:00, 15:15 – 19:15

pá 7:30 – 15:00

Organizační struktura:

Ředitelka: Hana Breníková

Předsedkyně správní rady RC Vlnka: Markéta Kulíšková

Předsedkyně správní rady MOTÝL: Hana Svobodová

Koordinátorka aktivit: Jana Solničková, Olga Michálková

Lektorky zájmových aktivit RC Vlnka:

Těláček, Hudební školička, Tvořílek – Zuzana Fialová

Sporťáček – Markéta Kulíšková

Dramaťáček – Jana Solničková

Taneční průprava – Olga Michálková

Tanečky – Irena Suchanová

Malovaná písnička – Zuzana Antošová

Keramika – Miluše Polanská

Předškolák – Marta Balvínová - Kryčová

Zdravá záda – Kamila Soukupová

Angličtina – Edita Fikerle

Zápisy do zájmových kroužků probíhají 3x ročně ve stanovených termínech (leden, červen a srpen). Do aktivit je možné se přihlásit i v průběhu roku. Pro zápis do kroužku je třeba vyplnit on-line přihlášku na webu https://www.rcvlnka-plzen.cz/prihlasky/ nebo vyplnit a odevzdat papírovou přihlášku do kanceláře RC Vlnka v době úředních hodin. Papírová forma přihlášky je k dispozici v kanceláři, obýváku a malé tělocvičně v RC Vlnka.

Ukázkovou hodinu je možné využít po domluvě s koordinátorkou centra v případě, že se rodič rozhoduje, zda je dítě schopné navštěvovat vybranou aktivitu. V době zápisů probíhá k vyzkoušení aktivit Týden otevřených dveří, kdy se mohou rodiče s dětmi zapojit do jednotlivých aktivit. Pokud se rodiče s dětmi pro aktivitu rozhodnou, je zkušební hodina zahrnuta do kurzovného, pokud se pro aktivitu nerozhodnou, ukázkovou lekci nehradí.

Platba kurzovného probíhá převodem na účet nebo v hotovosti po potvrzení přihlášky zaměstnancem centra. Pokud se klient přihlásí 3 a více lekcí po začátku pololetí, platí jen částku za počet lekcí, které bude absolvovat do konce kurzu. Dovolené v průběhu kurzu nejsou důvodem k odečítání kurzovného, klienti si mohou aktivitu nahradit v jiný den nebo využít k náhradě jiný druh aktivity. Kurzovné se nevrací ani v případě nepředvídatelných a mimořádných situací, za neuskutečněné lekce se poskytuje náhrada ve formě jiných aktivit, či jiných lekcí.

Vzhledem k pandemické situaci během roku 2020 a 2021, je zavedena možnost distanční výuky. Volba mezi prezenční a případnou distanční formou, anebo jen prezenční formou aktivit, je na každém klientovi a zaškrtává vybranou možnost již při přihlášení v přihlášce.

V případě, že klient zvolí pouze prezenční docházku, je povinen uhradit plné kurzovné do termínu plateb pro daný zápis. Informaci o termínu platby dostane vždy po zaslání přihlášky.

V případě, že by centrum muselo být během pololetí uzavřeno, záleží na délce uzávěry, jak se bude postupovat s kurzovným:

  • Pokud bude centrum uzavřené tak, že po otevření bude možné lekce nahradit, nebude se kurzovné vracet. Je počítáno s tím, že by klient chodil na aktivitu 2x týdně.
  • Pokud bude centrum uzavřeno tak, že nebude možné neproběhlé lekce nahradit, klient si zažádá o vrácení části kurzovného, které bude vráceno ve výši, která bude odpovídat počtu lekcí, které nebylo možné nahradit.

Pro klienty, kteří zvolí prezenční i distanční formu (ta by byla zavedena jen v případě uzavření centra na základě vládních opatření), platí pravidlo uhrazení celého kurzovného. Pokud je centrum otevřeno, klient chodí prezenčně, pokud je centrum uzavřeno na základě vládních opatření přechází se do distanční formy (on-line nebo video lekce) a klientovi v tomto případě každý týden přibyde nová lekce kroužku, na který byl přihlášen.

Přístupové údaje do elektronického náhradového systému Auksys obdrží klient e-mailem po přihlášení do kroužku. Registraci klienta do náhradového systému provádí zaměstnanci RC Vlnka.

Omluvy lekcí, kterých se klient nemůže zúčastnit, probíhají přes Náhradový a rezervační systém Auksys, dostupný na https://rcvlnka.auksys.com/ a to nejpozději do 23:00 předchozího dne. V tomto systému je zároveň možné naplánovat náhrady zameškaných lekcí. Za omluvení a případnou náhradu lekce si zodpovídají sami klienti. Náhradu je třeba vyčerpat v předplaceném pololetí. V případě řádně omluvené dlouhodobé nemoci ke konci pololetí lze domluvit převod kurzovného do dalšího období nebo je možné po domluvě s koordinátorem aktivitu ukončit a vrátit zbytek kurzovného (nevztahuje se na zameškané lekce). Náhrady jsou vstřícností centra, ne jeho povinností. Kdyby tedy nebylo z provozních důvodů centra možné náhradu řádně omluvené lekce uskutečnit, není centrum povinno jakkoliv jinak nahrazovat zameškané lekce. Informace potřebné k užívání rezervačního systému jsou uvedeny v "Nápovědě" na výše uvedeném webu.

Potvrzení o uhrazení kurzovného pro potřeby pojišťovny

Pro vystavení potvrzení o zaplacení kurzovného je potřeba vypsat žádost na webu

https://www.rcvlnka-plzen.cz/pravidla-plateb-kurzovneho/ a odeslat ji online. Potvrzení bude připraveno do 10 pracovních dnů v kanceláři RC Vlnka.

Na zájmové aktivity je potřeba chodit včas, aby nebyly narušovány jednotlivé programy v kroužcích. Do aktivit RC Vlnka integrujeme děti se zdravotním postižením (ZP), které mohou mít po domluvě k dispozici asistenta – praktikanta odborných škol nebo dobrovolníka z dobrovolnických organizací. Koordinátorkou asistentů je Tereza Kabourková. Bližší informace v kanceláři RC Vlnka.

Kočárky se zamykají v průchodu, klíč visí vedle šatních skříněk na zárubni dveří. V šatně se k úschově bot a oblečení využívají uzamykatelné skříňky. Klíček od šatny si klienti nechávají u sebe po dobu trvání aktivity a při odchodu ho vrací do klíčově skříňky. Případné ztráty klíčů je třeba nahlásit v kanceláři RC Vlnka. Své věci je třeba mít stále v dohledu, za ztrátu RC Vlnka neodpovídá.

"Obývák" je místnost, kterou mohou klienti využívat po skončení aktivit nebo když čekají na své děti, nejpozději však do konce provozní doby centra, která se v jednotlivé dny liší.

V obýváku je k dispozici samoobslužný bufet (návod používání je umístěn na dvířkách bufetové skříňky), rychlovarná konvice, kávovar a mikrovlnná trouba. Používané nádobí je třeba po sobě umýt, utřít a vrátit na původní místo do skříňky. V obýváku je potřeba udržovat čistotu a uklízet po sobě i svých dětech.

Toalety a umývárna jsou umístěny pouze v přízemí. Prosíme rodiče o vyhazování použitých jednorázových plen pouze do speciálních košů na pleny (při správném používání zabraňují úniku zápachu), které jsou umístěny v šatně, v umývárně a v prvním patře v malé tělocvičně.

Lektor odpovídá za děti pouze v době aktivity, kde nejsou přítomni rodiče. Lektor si vyzvedává děti na kroužek v "obýváku" a po skončení kroužku je odvádí a předává zpět rodičům. Pokud rodiče chtějí, aby dítě odcházelo po aktivitě domů samo, je třeba mít podepsaný souhlas se samostatným odchodem dítěte a převzetí odpovědnosti za něj po skončení aktivity. Pokud se rodič účastní kroužku s dítětem, odpovídá za své dítě v průběhu celé aktivity. Děti je třeba vyzvedávat včas a mít je pod dohledem.

Nouzové situace

V případě nouzových situací (např. karanténa vyhlášená ČR, apod.) může být výuka nahrazena distanční formou, viz informace výše v odstavci Platba kroužků. Zároveň si centrum vyhrazuje možnost reagovat na opatření dle nutnosti (např. uzavřením obýváku veřejnosti, nemožností využívat prostory čekáren, změnou vchodů do centra, apod.).

V případě krátkodobých nouzových situací (nemoc lektorky, výpadek elektřiny, vody, tepla) bude aktivita nahrazena v jiném termínu.

Distanční forma aktivit připadá v úvahu jen pro klienty, kteří s ní budou souhlasit už při přihlašování na kroužek, tedy zaškrtnou tuto variantu v Přihlášce na aktivitu. Distanční forma aktivit je nabízena buď jako online program přes různé platformy (např. Zoom, Skype, …), případně off-line formou, tedy nahraným videem s programem. V případě výtvarných kroužků se jedná o poskytnutí materiálu na vyrábění a návodů na výrobky. U keramiky je i v distanční formě zahrnuto vypalování výrobků.

Závady, připomínky

Prosíme o hlášení všech závad, znečištění a připomínek v kanceláři RC Vlnka nebo svému lektorovi. Lze využít i knihu přání a stížností – v kanceláři RC Vlnka.

Do centra je povolen vstup pouze dětem a rodičům bez zdravotních potíží (virózy, nachlazení apod.).

Vstup je zakázán osobám pod vlivem alkoholu, omamných látek a v centru i jeho okolí je zakázáno kouření.