Provozní řád


Provozní řád centra

Centrum nabízí aktivity rodinám s dětmi (odpolední výchovně - vzdělávací a zájmové kroužky, Miniškolku, příměstské tábory a pobyty). RC Vlnka integruje děti se zdravotním postižením (dále se ZP) do volnočasových aktivit. Aktivity Rodinného centra Vlnka, z.ú. jsou velmi úzce spjaty s aktivitami MOTÝL, z.ú.

Provozní doba: 

 • po 7:30 - 13:00, 14:30 - 19:15
 • út 7:30 - 13:00, 14:30 - 18:00
 • st 7:30 - 13:00, 15:45 - 18:15
 • čt 7:30 - 13:00, 14:30 - 19:15
 • pá 7:30 - 15:00

Úřední hodiny: 

 • po 10:30 - 12:00
 • st 10:00 - 11:30 (jen lichý týden), 16:00 - 17:00
 • čt 10:00 - 11:30 (jen sudý týden)

Organizační struktura:

 • Ředitelka: Hana Breníková
 • Předsedkyně správní rady: Markéta Berešová
 • Koordinátorka RC Vlnka: Jana Solničková
 • Koordinátorka Cvičení rodičů s dětmi: Tereza Kabourková

Lektorky zájmových aktivit:

 • Cvičení kojenců a batolat - Tereza Kabourková, Martina Círlová, Lucie Fryčková
 • Veselá školička - Jana Solničková, Lucie Václavová
 • Sporťáček - Markéta Berešová, Tereza Kabourková
 • Dramaťáček - Jana Solničková
 • Flétna - Markéta Berešová
 • Keramika - Miluše Polanská
 • Minicirkus a Tvořílek - Zuzana Fialová
 • Tanečky - Irena Suchanová
 • Předškolák - Vendula Žaludová
 • Roztleskávačky - Lucie Václavová
 • Jóga pro děti - Eva Charvátová, Martina Círlová
 • Jóga pro dospělé - Martina Círlová
 • Zdravá záda - Kamila Soukupová
 • Italština pro dospělé - Lucie Václavová
 • Angličtina pro děti i dospělé - Agnieszka Grajewska

Miniškolka

 • Koordinátorka a lektorka - Věra Bažil
 • Lektorky: Lucie Václavová, Mirka Truksová

Ukázkovou hodinu je možné využít po domluvě s koordinátorkou centra v případě, že se rodič rozhoduje, zda je vybraná aktivita pro dítě vhodná. V době zápisů probíhá k vyzkoušení aktivit Týden otevřených dveří, kdy se mohou rodiče s dětmi zapojit do jednotlivých aktivit. Pokud se rodiče s dětmi pro aktivitu rozhodnou, je zkušební hodina zahrnuta do kurzovného, pokud se nerozhodnou, ukázkovou lekci nehradí.

Zápisy do zájmových kroužků probíhají 3x ročně ve stanovených termínech (leden, červen a září). Do aktivit je možné se přihlásit i v průběhu roku. Pro zápis do kroužku je třeba vyplnit on-line přihlášku na webu https://www.rcvlnka-plzen.cz/prihlasky/ nebo vyplnit a odevzdat papírovou přihlášku do kanceláře RC Vlnka v době úředních hodin. Papírová forma přihlášky je k dispozici v Obýváku a Malé tělocvičně RC Vlnka.

Platba kurzovného probíhá převodem na účet nebo v hotovosti po potvrzení přihlášky zaměstnancem centra. Pokud se klient přihlásí 3 a více lekcí po začátku pololetí, platí jen částku za počet lekcí, které bude absolvovat do konce kurzu. Dovolené v průběhu kurzu nejsou důvodem k odečítání kurzovného, klienti si mohou aktivitu nahradit v jiný den nebo využít k náhradě jiný druh aktivity. Kurzovné se nevrací ani v případě nepředvídatelných a mimořádných situací, za neuskutečněné lekce se poskytuje náhrada ve formě jiných aktivit, či jiných lekcí.

Přístupové údaje do elektronického náhradového systému Auksys obdrží klient e-mailem po přihlášení do kroužku. Registraci klienta do náhradového systému provádí zaměstnanci organizace.

Omluvy lekcí, kterých se klient nemůže zúčastnit, probíhají přes Náhradový a rezervační systém Auksys, dostupný na https://rcvlnka.auksys.com/ a to nejpozději do 23:00 předchozího dne. V tomto systému je zároveň možné naplánovat náhrady zameškaných lekcí. Za omluvení a případnou náhradu lekce si zodpovídají sami klienti. Náhradu je třeba vyčerpat v předplaceném pololetí. V případě řádně omluvené dlouhodobé nemoci ke konci pololetí lze domluvit převod kurzovného do dalšího období nebo je možné po domluvě s koordinátorem aktivitu ukončit a vrátit zbytek kurzovného (nevztahuje se na zameškané lekce). Náhrady jsou vstřícností centra, ne jeho povinností. Kdyby tedy nebylo z provozních důvodů centra možné náhradu řádně omluvené lekce uskutečnit, není centrum povinno jakkoliv jinak nahrazovat zameškané lekce. Informace potřebné k užívání rezervačního systému jsou uvedeny v "Nápovědě" na výše uvedeném webu.

Potvrzení o uhrazení kurzovného pro potřeby pojišťovny lze vystavit po vypsání žádosti na webu https://www.rcvlnka-plzen.cz/pravidla-plateb-kurzovneho/ , žádost se odesílá online. Potvrzení bude připraveno do 10 pracovních dnů v kanceláři RC Vlnka.

Na zájmové aktivity je potřeba chodit včas, aby nebyly narušovány jednotlivé programy v kroužcích. Do aktivit RC Vlnka integrujeme děti se zdravotním postižením (ZP), které mohou mít po domluvě k dispozici asistenta - praktikanta odborných škol nebo dobrovolníka z dobrovolnických organizací. Koordinátorkou asistentů je Markéta Berešová. Bližší info v kanceláři organizace.

Kočárky se zamykají v průchodu, klíč visí vedle šatních skříněk na zárubni dveří. V šatně se k úschově bot a oblečení využívají uzamykatelné skříňky. Klíček od šatny si klienti nechávají u sebe po dobu trvání aktivity a při odchodu ho nechávají v zámku skříňky. Případné ztráty klíčů je třeba nahlásit v kanceláři. Své věci je třeba mít stále v dohledu, za ztrátu organizace neodpovídá.

"Obývák" je místnost, kterou mohou klienti využívat po skončení aktivit nebo když čekají na své děti, nejpozději však do konce provozní doby centra, která se v jednotlivé dny liší. V obýváku je k dispozici samoobslužný bufet (návod používání je umístěn na dvířkách bufetové skříňky), rychlovarná konvice, kávovar a mikrovlnná trouba. Používané nádobí je třeba po sobě umýt, utřít a vrátit na původní místo do skříňky. V obýváku je potřeba udržovat čistotu a uklízet po sobě i svých dětech.

Toalety a umývárna jsou umístěny pouze v přízemí. Prosíme rodiče o vyhazování použitých jednorázových plen pouze do speciálních košů na pleny (při správném používání zabraňují úniku zápachu), které jsou umístěny v šatně, v umývárně a v prvním patře v malé tělocvičně.

Lektor odpovídá za děti pouze v době aktivity, kde nejsou přítomni rodiče. Lektor si vyzvedává děti na kroužek v "obýváku" a po skončení kroužku je odvádí a předává zpět rodičům. Pokud rodiče chtějí, aby dítě odcházelo po aktivitě domů samo, je třeba mít podepsaný souhlas se samostatným odchodem dítěte a převzetí odpovědnosti za něj po skončení aktivity. Pokud se rodič účastní kroužku s dítětem, odpovídá za své dítě v průběhu celé aktivity. Děti je třeba vyzvedávat včas a mít je pod dohledem.

Nouzové situace

V případě nouzových situací (např. karanténa vyhlášená ČR, apod.) může být výuka nahrazena distanční formou. Distanční forma je dle dokumentu PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19, adekvátní náhradou za lekce, které neproběhnou prezenční formou a nevrací se tak kurzovné.

Závady, připomínky

Prosíme o hlášení všech závad, znečištění a připomínek v kanceláři nebo svému lektorovi. Lze využít i knihu přání a stížností, která je k dispozici v kanceláři .

Do centra je povolen vstup pouze dětem a rodičům bez zdravotních potíží (virózy, nachlazení apod.).

Vstup je zakázán osobám pod vlivem alkoholu, omamných látek a v centru i jeho okolí je zakázáno kouření.