Přihláška na odpolední kroužky

Odesláním přihlášky rodič dítěte stvrzuje, že se seznámil
s provozním řádem.