Tanečky

Hudebně pohybový kroužek pro děti od 3 do 6 let. Děti nacvičují taneční představení na dětské písničky a účinkují na jednorázových akcích. Během kroužku využívají mnoho rekvizit a pomůcek.