Cvičení kojenců a batolat

Skupinové cvičení pro děti (kojence a batolata) s rodiči v Plzni.

Krůček po krůčku k prvnímu kroku

Cvičení pro kojence a batolata je program, který je zaměřený na celkový rozvoj dětí od 3 měsíců do 2 let věku.

Společné cvičení rodičů a dětí probíhá v malých skupinkách maximálně 9 dětí v délce 40 minut týdně. Seznamujeme rodiče s tím, jak správně podpořit psychomotorický vývoj, jak stimulovat vhodnými aktivitami rozvoj mozku dětí a tím podpořit vzájemný pozitivní vztah. V lekcích se učíme dětské říkanky a písničky, které propojujeme pohybem, abychom podpořili rozvoj řeči a koordinaci pohybů. Cvičíme a tančíme, abychom dali dětem základy rytmu a rytmického pohybu. Posloucháme hudbu, abychom rozvíjeli sluch dětí, osvojujeme si základní dovednosti pro život. Zapojujeme během lekcí u dětí všechny smysly, podporujeme jejich kreativitu.