Přihláška na Cvičení rodičů s dětmi

Odesláním přihlášky rodič dítěte stvrzuje, že se seznámil 

s provozním řádem a s pravidly kurzovného.