Angličtina pro děti

Rodinné centrum Vlnka nabízí 2 kurzy Angličtiny pro děti.

  • Angličtina pro děti od 4 let 
  • Angličtina pro děti 1 - 4 třída

ANGLIČTINA HROU

Motto výuky:

zábavné a kvalitně připravené vyučování, při kterém se děti nebudou nudit

a naučí se aktivně komunikovat

Struktura vyučovací hodiny

- vyučovací hodina je rozdělena zhruba do 3 částí:

1. tzv. Kruh sdílení - pozdrav, osobní otázky - dle znalosti, intenzivní zopakování naposledy probíraného učiva pomocí obrázků, zopakování některého staršího tématu v kontextu s novým - cílem je tvorba alespoň jednoduchých anglických vět

2. probrání nové látky - vybarvování nebo doplňování pracovních listů, zároveň intenzivní fixace nové látky

3. oddechová, upevňovací a opakovací část - hraní pexesa, zpívání písniček, apod.

Principy a techniky výuky

- výuka je zcela přizpůsobena mentální a jazykové vyspělosti dětí dané věkové kategorie

- lektorka respektuje věk dětí a jejich schopnost soustředit se na omezenou dobu, proto podle aktuální situace střídá aktivity vyžadující soustředění s uvolňujícími činnostmi

- dítě se neučí pouze vyjmenovávat jednotlivá slovíčka, učí se cizímu jazyku rozumět a aktivně komunikovat

- při osvojování jazyka je důsledně využíván postup od nejsnazšího ke složitějšího a princip častého opakování

- výuka probíhá za pomoci oblíbených činností dětí: vybarvování, kreslení - čímž je podporována grafomotorika a tzv. manuální paměť, zpívání - rytmus a melodie usnadňuje zažití slovíček, procvičování slovíček při hraní pexesa, básničky doprovázené pohybem - vhodné pro zapamatování si slovíček,...

- časté opakování za pomoci pomůcek, her, obrázkových kartiček...takže si dítě bude udržovat získanou slovní zásobu v aktivní paměti

- slovní zásoba je čerpána z témat, která jsou dětem známá a blízká (rodina, zvířata, barvy...), postupně je upevňována a rozvíjena - systém "sněhové koule"

- z každé hodiny si děti odnášejí pracovní list, se kterým se mohou pochlubit rodičům, kteří si tak snadno udělají představu o probíraném učivu, mohou se seznámit s novými slovíčky, která jsou uváděna včetně srozumitelné výslovnosti, aby mohli rodiče doma s dětmi trénovat

- samozřejmostí je spolupráce s rodiči, rodiče se mohou informovat u lektorky na své dítě

- lektorka preferuje přátelský přístup založený na motivaci a pochvale

- při omezeném počtu žáků se lektorka plně věnuje každému dítěti, může mu cíleně pomoct, či ho přenést přes komplikovanější okamžiky výuky

- garance návaznosti výuky v dalších letech