Edita Fikerle

lektorka Angličtiny pro děti

Lektorka Edita má třicetiletou zkušenost s výukou jazyků podloženou studiem PF.

Z bohatých praktických zkušeností má jasnou představu o tom, co a jak při výuce cizího jazyka funguje a co je pouze ztráta času a potažmo peněz klientů.

Jejím mottem je: Není nikdo, kdo by se nenaučil cizí jazyk. Jde jen o to, zvolit správný způsob výuky.

Proč učit angličtinu už předškolní děti ?

Děti předškolního věku velice rády napodobují a právě princip nápodoby je využíván při výuce angličtiny. Děti jsou v tomto věku velice zvídavé a tak je snadné je nadchnout a motivovat pro učení nových věcí, aniž by je omezoval stud, např. při nácviku správné anglické výslovnosti včetně v češtině neznámých hlásek.

Při výuce je využíváno schopnosti nápodoby, dítě si osvojuje jazyk hravě a nenásilně při opakování písniček, říkanek, prohlíží si a pracuje s obrázky, hraje jazykové hry.