Slovohrátky

Věkové rozmezí: 3 - 7 let

Doba trvání: 45 minut

Den v týdnu: středa

Hlavním cílem kroužku je rozvoj řečových dovedností. Prostřednictvím příběhů, pohádek a her budeme s dětmi rozvíjet sluchové a zrakové vnímání. Dále se zaměříme na rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby, hrubé a jemné motoriky, motoriky mluvidel a budeme provádět různá dechová cvičení. Naučíme se básničky, říkanky a pokusím se prohloubit zájem dětí o knihy.

Po každé lekci děti dostanou list s provedenými aktivitami, který si mohou odnést domů k procvičení, nebo vložit do svého Portfolia.