Ceník a platby

Dopolední docházka 

1x týdně........... 1.620 Kč/měsíc*   (405 Kč za dopoledne)

2x týdně........... 2.920 Kč/měsíc*   (365 Kč za dopoledne)

3x týdně........... 3.960 Kč/měsíc*   (330 Kč za dopoledne)

4x týdně...........5.200 Kč/měsíc**   (325 Kč za dopoledne)

Cena za jednorázové hlídání je 120 Kč/h

*Uvedené ceny platí pro měsíc, který má 4 týdny. V případě měsíce, který má 5 týdnů, je potřeba vynásobit cenu za dané dopoledne 5x. Výpočet provádí vedoucí lektorka zasílá ho klientovi e- mailem.


Školkovné zahrnuje:

 • Dopolední program
 • Pitný režim
 • Hygienické potřeby (kromě plen)
 • Hračky a didaktické pomůcky

Školkovné nezahrnuje stravu, ta se hradí zvlášť:

 • 20 Kč/dopolední svačina
 • 50 Kč/oběd

Platbu na další měsíc je třeba uhradit do 25. dne předcházejícího měsíce, a to převodem na účet. Pokud potřebujete docházku svého dítěte zrušit, je potřeba tak učinit do 10. dne předchozího měsíce (př. v červnu už mé dítě chodit nebude, oznámit to musím nejpozději do 10. 5.)

Při nedodržení platebních podmínek (viz. výše) je potřeba uhradit úrok z prodlení, který za 1 den činí 0,05% z celkové ceny.

Pří převodu na účet prosíme o uvedení následujících informací do platebního příkazu:

 • č. ú.: 402 688 1369/0800,
 • jméno dítěte,
 • měsíc, který hradíte,
 • variabilní symbol č. 21 (platba pouze za docházku do Miniškolky)
 • variabilní symbol č. 22 (platba za jídlo)