Šikovné ruce

Kroužek pro kluky i holky ve věku od 6 let přispívá k rozvoji manuální zručnosti a kreativity. Hlavně se děti mohou radovat z vlastnoručně vyrobeného výrobku.

Důraz je kladen také na podněcování trpělivosti a schopnosti koncentrace, což je při práci s nářadím nezbytné. Děti postupně získají dovednosti a návyky v práci s nástroji, a to od úplných základů až po složitější činnosti, vyzkoušejí si práci s širokou škálou pomůcek a materiálů. Veškeré vybavení dětem zapůjčíme ve velikosti úměrné jejich věku, na lekci tak nepotřebují žádné vlastní nářadí.

Na každé lekci lektor představí dětem svůj výrobek, s jakým nářadím a materiálem budou právě pracovat. K práci patří také vysvětlivky o manipulaci s nářadím a bezpečnosti práce, na závěr každé lekce společný úklid nářadí a pracovního místa.

PONDĚLÍ (17:00 - 18:30) v termínech:

v roce 2024: 2. 9., 9. 9., 16. 9., 7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12., 16. 12. 

v roce 2025: 6. 1., 20. 1. 

Co děti potřebují na kroužek: vhodné a pohodlné oblečení k této aktivitě, přezůvky, pití. 

Od února bude následovat pokračující kurz do konce června.