Předškolák

Kroužek je určen pro děti, které se připravují na zápis do školy. Cílem kroužku je rozvíjet u dětí dovednosti potřebné ke vstupu do školy. Obsahem lekcí bude rozvoj smyslových a poznávacích funkcí, zdokonalování jazykového vyjadřování, cvičení vůle, paměti a pozornosti, podpora pohybových dovedností a jemné motoriky, zlepšování matematických představ, rozvoj grafomotoriky.

Učení probíhá formou hry za pomocí nejrůznějších pomůcek.

Pro holky a kluky, kteří ještě nechodí do školy (cca od 5 do 7 let).