Předškolák

věkové rozmezí: 5-7 let

doba trvání: 45 minut

Cílem kroužku je rozvoj schopností, dovedností a vědomostí dětí tak, aby měly
co nejsnadnější přechod z mateřské školy do 1. třídy. Hravou formou budeme provádět aktivity zaměřené na matematickou a čtenářkou pregramotnost. Dále budeme rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku a zaměříme se na aktivity na rozvoj pozornosti, soustředěnosti, mluvní pohotovosti a spolupráci mezi dětmi.

Po každé lekci děti dostanou list s provedenými aktivitami, který si mohou odnést domů k procvičení, nebo vložit do svého Portfolia.