Malovaná písnička

Malovaná písnička je kroužek pro děti od 4 let, zaměřený na rozvoj hudebních a výtvarných dovedností u dětí. Během této aktivity se děti naučí zpívat lidové a oblíbené dětské písničky. Následně budou mít možnost využít svou kreativitu a malovat obrázky na téma dané písničky. Tato aktivita podporuje rozvoj hudebního sluchu, koordinace a jemné motoriky u dětí a zároveň umožňuje rozvíjet fantazii a tvořivost.

Úvod hodiny věnujeme přivítání a rozezpívání. Poté přejdeme ke zpěvu samotné písničky, kterou se pokusíme po částech naučit. V závěru si povíme, o čem písnička byla a na její téma pak vytvoříme malé výtvarné dílko.