Malovaná písnička

Malovaná písnička je kroužek pro děti od 4 let, zaměřený na rozvoj hudebních a výtvarných dovedností u dětí. Během této aktivity se děti naučí zpívat lidové a oblíbené dětské písničky. Následně budou mít možnost využít svou kreativitu a malovat obrázky na téma dané písničky. Tato aktivita podporuje rozvoj hudebního sluchu, koordinace a jemné motoriky u dětí a zároveň umožňuje rozvíjet fantazii a tvořivost.

Úvod hodiny věnujeme přivítání a rozezpívání, poté přecházíme k rytmickým a dechovým cvičením. Každou lekci věnujeme jednomu tématu, které provázíme písničkami, tancem, hudebními hrami a završíme ji výtvarným dílkem. Na každé lekci se učíme tradiční lidové písně. Povídáme si o lidových tradicích a zvycích. Lekce je tak rozdělena na 2 části - hudební a výtvarnou.