Logohrátky

Kroužek Logohrátky může inspirovat děti k tomu, aby se správné výslovnosti učily rády. Nabízejí cvičení pro zlepšení pohyblivosti rtů, čelisti a jazyka, k procvičení jemné motoriky, která s vývojem řeči souvisí. Lekce je vedena hravou formou a děti se učí se koncentrovat a uvědomit si své tělo. Pohybové aktivity obsahují jógové prvky, které příznivě ovlivňují logohraní.