Hudební školička

Kroužek pro děti od 1,5 roku spolu s rodiči.

Hudba pozitivně působí na dětí jakéhokoliv věku. Hudební školička jako kontakt s hudbou propojuje podporu psychomotorického vývoje a rozšíření sluchového vnímání. Díky hudbě můžeme zpracovat radostné i negativní emoce a využít temperament dítěte. Během lekcí používáme různé druhy nástrojů a jiné pomůcky, díky kterým děti poznávají stále nové zvuky. Výjimkou nejsou ani tanečky a pohybové aktivity na různé písničky.

Potřebujete pohodlné oblečení pro sebe i dítě.