Flétna

Kroužek je určený pro děti od 4 let. Postupně poznáme jednotlivé části flétničky a naučíme se o svůj nástroj správně pečovat. Důležitá je také práce s dechem, která významně pomáhá zlepšovat zdravotní stav například dětem s astmatem, správné dýchání je ale důležité pro každého z nás. Naučíme se společně poznat noty, notovou osnovu a houslový klíč a zlepšíme si své rytmické dovednosti. Vše probíhá hravou formou, kromě flétniček využijeme i různé Orffovy nástroje (např. ozvučná dřívka, triangl, činely aj.)

Aby nám hraní na flétničky opravdu šlo, budou děti potřebovat také opravdovou flétničku. Jmenuje se zobcová sopránová flétna a s jejím výběrem jistě poradí v kterýchkoli hudebninách. Flétnička z hračkářství je hračka, dětem by se na ni nehrálo příliš dobře a s ostatními flétničkami by jim dobře neladila. Kromě flétničky potřebují děti pouze dobrou náladu.

Určitě se najde během roku i vhodná příležitost k nějakému vystoupení, kde můžete úspěchy svých děti také vidět a hlavně slyšet. Pokroky svých dětí můžete pozorovat ale už doma, kde budou děti jistě trénovat nové dovednosti a chlubit se svými úspěchy.