Flétna

Hudební kroužek pro děti od 4 let. Hrou na flétnu se podporuje nejen vztah k hudbě, ale i správné dýchání a držení těla.