Angličtina pro dospělé

Kurz je určen pro falešné začátečníky či mírně pokročilé.
Kromě gramatických jevů (v září budeme začínat minulým časem) se budeme zabývat užitečnými tématy a procvičíme si všechny dovednosti - čtení, psaní, poslech i mluvení.
Na hodinách nebude chybět ani povídání o aktuálních svátcích, či poslech a práce s texty anglických písní.
Cílem výuky není jen naučit se slovíčka a gramatiku, ale zároveň přimět každého z nás, aby si našel čas pro sebe a strávil ho aktivně v přátelské atmosféře.

Závěr kurzu na pikniku
Závěr kurzu na pikniku