Agnieszka Grajewska

I'm delighted to join RC Vlnka team, a group of passionate and enthusiastic professionals who provide an amazing service. 

I moved to lovely Plzen from the UK with my young family in July last year and we're loving it here:).

I'm an ESOL/ English teacher with over 15 years of experience teaching students of all ages and all levels in state and language schools, as well as companies and various organisations.

I believe teaching and learning is fun!

In my courses, I use a communicative approach and speak only English. This gives you an amazing opportunity to learn English with a native speaker with a British accent. You will develop and strengthen all your language skills- reading, speaking, listening and writing.

I adjust my courses to individual needs within the group and make sure everyone has equal opportunities and attention they need.

I really look forward to seeing you in the classroom! :)


Jsem velmi ráda, že jsem se připojila k týmu RC Vlnka, skupině vášnivých a nadšených profesionálů, kteří poskytují úžasné služby. 

Přestěhovala jsem se do Plzně s mou rodinou z Velké Británie v červnu roku 2018. Zamilovali jsme si to tady :-)

Jsem lektorkou ESOL/Angličtiny s více než 15letou zkušeností učit studenty jakéhokoliv věku a všech úrovní ve státních a jazykových školách, stejně tak ve firmách a různých organizacích.

Věřím, že výuka a učení se jsou zábava!

Ve svých kurzech používám komunikativní přístup a mluvím pouze anglicky. To vám  dává  úžasnou možnost učit se anglicky od rodilého mluvčího s britským přízvukem. Budete rozvíjet a posilovat všechny své jazykové dovednosti - čtení, mluvení, poslech a psaní.

Své kurzy upravuji podle individuálních potřeb v rámci skupiny a můžete si být jistí, že všichni mají stejné příležitosti a pozornost, kterou potřebují.

Těším se, že vás uvidím ve své třídě! :-)