Přihláška na aktivity pro dospělé

Odesláním přihlášky přihlášený stvrzuje, že se seznámil

s provozním řádem a s pravidly kurzovného.


Z důvodu přítomnosti zaměstnanců na příměstských táborech a čerpání dovolené budou přihlášky zpracovávány v termínech 27. 7. - 28. 7. 2023 a 21. 8. - 31. 8. 2023.