Přihláška na aktivity pro dospělé

Odesláním přihlášky přihlášený stvrzuje, že se seznámil

s provozním řádem a s pravidly kurzovného.