OD 11. 5. 2020 ZNOVU OTEVŘENO

Milí rodiče a milé děti,

konečně přicházíme s pozitivní zprávou, od 11. 5. 2020 OTEVÍRÁME naše centrum. V provozu budou všechny dopolední i odpolední zájmové kroužky. O zahájení provozu Miniškolky vás budeme informovat.

Nastalá situace je pro všechny zaměstnance, externí lektory a i pro vás, rodiče s dětmi, dost nevšední a přinesla spoustu nových vládních nařízení, omezení a s tím vším musíme být v souladu. Současný provoz bude tedy trochu jiný.

Níže najdete výtah těch nejdůležitějších informací, bližší podrobnosti naleznete v Mimořádném provozním řádu. 

ŽÁDÁME RODIČE O PEČLIVÉ SEZNÁMENÍ SE SOUČASNÝM MIMOŘÁDNÝM PROVOZNÍM ŘÁDEM.

DŮLEŽITOU NOVINKOU, VEDLE HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ, JE PŘIHLAŠOVÁNÍ DO JEDNOTLIVÝCH LEKCÍ V NÁHRADOVÉM SYSTÉMU I PŘESTO, ŽE JSME OD VÁS OBDRŽELI PŘIHLÁŠKU, VIZ POKYNY NÍŽE.

NÁHRADA ZA NEPROBĚHLÉ LEKCE

Za aktivity, které se nemohly kvůli mimořádným opatřením vlády uskutečnit, proběhnou náhrady níže uvedeným způsobem.

Během dne 6. 5. 2020 vám v náhradovém systému naběhnou kredity, které je možné okamžitě využít. Kredity jsou součtem:

  • lekcí, které jste si sami omluvili v období od 3. 2. 2020 do 13. 3. 2020,
  • k tomu jsou připočteny kredity za neproběhlé lekce z důvodu uzavření centra, tedy od 16. 3. 2020 do 7. 5. 2020,
  • a zároveň kredity za budoucí lekce v období po znovuotevření centra, tedy od 11. 5. 2020 do 30. 6. 2020.

Od 11. 5. 2020 je potřeba přihlásit se na každou lekci, na kterou budete chtít přijít. Přihlašování bude probíhat v náhradovém systému Auksys formou Náhrady na danou lekci. Je tedy nutné přihlášení na lekci i toho kroužku, na který jste byli zapsáni. Pokud se rozhodnete na kroužek nejít, není potřeba lekci omlouvat. Opačný systém, než jste zvyklí, je zaveden s ohledem na potřebu dodržení kapacity zájmové aktivity dané nařízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Kredity můžete využít následujícím způsobem:

  • Prosíme o okamžitou rezervaci všech lekcí "vašeho" kroužku, na které budete chtít přijít, a to v náhradovém systému Auksys formou Náhrady.  
  • Děti a rodiče, kteří mají zaplacený kurz Cvičení rodičů s dětmi, si mohou lekce nahradit pouze v jiných termínech aktivity Cvičení rodičů s dětmi.
  • Děti a rodiče, kteří mají zaplacenou aktivitu Veselá školička, si ji nahrazují jen v jiných termínech Veselé školičky.
  • Děti přihlášené na odpolední kroužky mohou nahrazovat ve všech ostatních odpoledních kroužcích.

V Náhradovém systému přehledně uvidíte, jaké lekce jsou volné a otevřeny pro náhrady.

Centrum si vyhrazuje právo změny obsazenosti lekcí (z důvodu upřednostnění klientů z daného kroužku).

Chápeme, že může být náročné vybrat všechny kredity do konce školního roku, proto nabízíme možnost převedení maximálně 4 kreditů do dalšího pololetí nad rámec kurzovného. Formulář pro převod kreditů bude k dispozici od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 na webu www.rcvlnka-plzen.cz

ROZVRH KROUŽKŮ

Kurzy probíhají ve stejných časech, ale některé aktivity jsou kapacitně omezené více než obvykle, kvůli vládnímu nařízení o omezeném počtu 15 osob ve skupině. Týká se to dopoledních kroužků Veselá školička a Cvičení dětí. Dle zájmu a naplněnosti kroužků budeme případně přidávat aktivity tak, abyste mohli využít všech náhrad, na které máte nárok. V prvním zahajovacím týdnu od 11. 5. 2020 nabízíme navíc, oproti obvyklému rozvrhu, možnost přihlásit se do přidaného kurzu Veselá školička a to ve středu v čase 8:30-9:30.

VSTUP DO CENTRA

Pro vstup na jednotlivé kroužky jsou určeny 3 vchody (původní hlavní vchod a 2 balkonové vchody z terasy). Na našem webu i na hlavních dveřích najdete rozpis vchodů pro jednotlivé kroužky. Na "nových" vchodech z terasy budou také rozepsány kroužky, které jimi vstupují. Určitě správný vchod najdete :-) nebo vám rádi pomůžeme.

Rodiče a děti přicházejí do budovy centra nejdříve 5 min. před zahájením kroužku. Na odpolední kroužky přivádí rodič dítě k určeným vchodům a předává ho přímo lektorovi. Mrzí nás, že vám nemůžeme nabídnout oblíbené posezení u kávy v obýváku. V tuto chvíli je nutné opustit budovu i zahradu po předání dítěte, či po skončení kroužku. Hned jak to bude možné, na kávu vás rádi pozveme.

Klienti musí mít ochranu úst a nosu, s výjimkou dětí do 7 let a musí mít sáček na uložení roušky.

Při příchodu do místnosti, kde probíhá aktivita, musí každý účastník použít dezinfekci na ruce.

Při prvním příchodu dostanete k podpisu "Prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění". Pokud by se na prohlášení cokoliv změnilo, jste povinni nás informovat.

S dotazy se můžete obracet do kanceláře elektronickou formou na mailovou adresu rcvlnka@rclnka-plzen.cz nebo na tel. 774 855 134. Úřední hodiny v kanceláři centra jsou zrušeny.

Těšíme se na setkání s vámi

Tým lektorek RC Vlnka a MOTÝLa

Máte nějaký dotaz, využijte formulář