Převod kreditů

Pravidla a formulář k převodu nevyčerpaných kreditů do dalšího pololetí. O kredity šlo zažádat do 31. 8. 2020

Pravidla k převedení kreditů:

  • max. počet kreditů, které lze převést na další pololetí (1. 9. 2020 - 31. 1. 2020) jsou 4 kredity, ve výjimečných případech lze převést kreditů více, odůvodnění žádosti z formuláře budou posuzována individuálně
  • využití kreditů:
  • 1 kredit = 1 lekce
  • 1 kredit = keramická hlína, návod na výrobek, který si vyrobíte doma a přinesete k vypálení, vypáleny výrobek si odnášíte domů
  • kredity lze vybrat nad rámec kurzovného (tzn., zaplatíte celý kurz a převedené kredity vybíráte na jiných kroužcích, či lekcích); nebo lze kredity vybrat i bez zaplacení kurzovného, pokud již nechcete v kurzu pokračovat; v případě, že účastník kurzu vybere nejprve kredity a poté se bude chtít do kurzu řádně zapsat, bude účastník hradit kurzovné celé, tedy od začátku pololetí a kredity mu budou opět vráceny, aby je mohl využít nad rámec kurzovného (tzn. převedené kredity nelze využít jako částečnou úhradu kurzu)
  • kapacity na kroužky jsou již uvolněny a je možné vybírat lekce, které byste chtěli v rámci kreditů využít 
  • Centrum má právo zrušit rezervaci lekce (při čerpání převedených kreditů), a to ve prospěch účastníků se zaplaceným kurzovným.