Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Sportovní pohybové aktivity pro děti

Přispíváme dětem až 1 500 Kč na organizované sportovní a pohybové aktivity určené pro děti. Zejména na následující aktivity:

Organizované cvičení pro děti

Sportovní kroužky a kurzy

Cvičení dětí s rodiči

Individuální sportovní pohybové aktivity a sporty dlouhodobého charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu, posílení středu těla, napomáhající ke zlepšení či podpoře kondice, určené pro děti

Akceptujeme: aktivity uvedené v seznamu (ke stažení zde), startovné na závody (běh, cyklistika...), vícedenní skipas (více než 4 dny), online aktivity (fitness apod.)

Na platebním dokladu musí být vždy uvedeno, o jaký sport se jedná.

Sportovní soustředění, lyžařský výcvik - pobyt musí být realizován na území ČR, trvání nejméně 4 dny.

Specifické podmínky

Vždy platí základní podmínky čerpání příspěvků z Fondu prevence.

Nelze poskytnout příspěvek pojištěnci, který se pro následující období přeregistroval k jiné zdravotní pojišťovně.

Od 1. ledna 2022 je možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu prevence prostřednictvím e-mailu nahrazena podáním pomocí E-komunikace. Postup naleznete zde. Ostatní možnosti zůstávají.

Žádost o příspěvek je možné podat do tří měsíců od úhrady produktu nebo služby nebo ukončení pobytu ("realizace"). Doklady k jedné položce lze sčítat, pak se lhůta počítá od nejnovějšího dokladu.

Dítě (pojištěnec, který v roce 2022 dosáhl věku do 18 let včetně) může čerpat příspěvek ze základních preventivních programů, a to jednorázově nebo vícekrát z jednoho nebo více programů, až do výše 1 500 Kč ročně. V programu Očkování nebo Podpora duševního zdraví je maximální výše příspěvku 2 000 Kč.

Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek 500 Kč ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou určeny pro děti. V případě postoupení příspěvku od obou rodičů může dítě získat až 1 000 Kč. Dárce krve své příspěvky nepostupuje. Není možné kombinovat postoupení ve prospěch svého dítěte a čerpání pro vlastní osobu, tedy např. 300 Kč postoupit a 200 Kč vyčerpat.

O příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, např. osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. V případě žádosti o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.

K žádosti o příspěvek na ozdravný nebo jiný pobyt (sportovní soustředění apod.) je třeba přiložit potvrzení o účasti a úhradě na pobytu potvrzené školou nebo jiným organizujícím subjektem. Platební doklad může být i z roku 2021, ale musí k němu být přiloženo potvrzení o účasti na pobytu v roce 2022. O příspěvek na pobyt se žádá do tří měsíců od ukončení pobytu.

Možnost čerpání: od 3. ledna 2022 do 31. prosince 2022 nebo do vyčerpání financí
Aktualizováno dne 19. ledna 2022

Proč je to důležité?

Pravidelný pohyb je důležitou prevencí nejrůznějších zdravotních obtíží. Jeho nedostatek vede jak k nadváze, tak např. vyššímu krevnímu tlaku či zvýšené hladině cholesterolu.