Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Sportovní pohybové aktivity pro děti

Přispíváme dětem až 1 500 Kč na následující organizované sportovní a pohybové aktivity určené pro děti:

 • Organizované cvičení pro děti
 • Sportovní kroužky a kurzy
 • Cvičení dětí s rodiči
 • Individuální sportovní pohybové aktivity a sporty dlouhodobého charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu, posílení středu těla, napomáhající ke zlepšení či podpoře kondice, určené pro děti
  • Akceptujeme: aktivity uvedené v seznamu (ke stažení v pravé části stránky), oddílové příspěvky, vícedenní skipas (4 a více dní), online aktivity (fitness apod.)
  • Neakceptujeme: aktivity uvedené v seznamu (ke stažení v pravé části stránky), dárkové permanentky, dárkové vouchery, skipas méně než 4 dny (1-3denní), EMS (elektro-myo-stimulace), léčebné rehabilitační cvičení u fyzioterapeuta (nejedná se o preventivní pohybovou aktivitu), pronájem tělocvičny/haly/kurtu (ani jiného sportoviště), jednorázové startovné, rodinné permanentky, sportovní aktivity určené pro dospělé; poznávací, vědomostní, vzdělávací, umělecký, zájmový, jazykový pobyt / aktivitu atd. - bez sportovního zaměření
  • Na platebním dokladu musí být vždy uvedeno, o jaký sport se jedná.
 • Sportovní soustředění, lyžařský výcvik - pobyt v trvání nejméně 4 dny.

Specifické podmínky

 1. Vždy platí základní podmínky čerpání příspěvků z Fondu prevence.
 2. Nelze poskytnout příspěvek pojištěnci, který se pro následující období přeregistroval k jiné zdravotní pojišťovně.
 3. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu prevence prostřednictvím e-mailu je nahrazena podáním pomocí E-komunikace. Postup naleznete zde. Ostatní možnosti zůstávají.
 4. Žádost o příspěvek je možné podat do tří měsíců od úhrady produktu nebo služby nebo ukončení pobytu ("realizace"). Doklady k jedné položce lze sčítat, pak se lhůta počítá od nejnovějšího dokladu.
 5. Dítě (pojištěnec, který v roce 2024 dosáhl věku do 18 let včetně) může čerpat příspěvek ze základních preventivních programů, a to jednorázově nebo vícekrát z jednoho nebo více programů, až do výše 1 500 Kč ročně.
 6. Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek ze základního programu 500 Kč ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou určeny pro děti. V případě postoupení příspěvku od obou rodičů může dítě získat až 1 000 Kč. Není možné kombinovat postoupení ve prospěch svého dítěte a čerpání pro vlastní osobu, tedy např. 300 Kč postoupit a 200 Kč vyčerpat.
 7. O příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, např. osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. V případě žádosti o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.
 8. K žádosti o příspěvek na ozdravný nebo jiný pobyt (sportovní soustředění apod.) je třeba přiložit potvrzení o účasti a úhradě na pobytu potvrzené školou nebo jiným organizujícím subjektem. Platební doklad může být i z roku 2023, ale musí k němu být přiloženo potvrzení o účasti na pobytu v roce 2024. O příspěvek na pobyt se žádá do tří měsíců od ukončení pobytu.

Možnost čerpání: od 5. ledna do 31. prosince 2024 nebo do vyčerpání financí
Aktualizováno dne 21. května 2024

Proč je to důležité?

Pravidelný pohyb je důležitou prevencí nejrůznějších zdravotních obtíží. Jeho nedostatek vede jak k nadváze, tak např. vyššímu krevnímu tlaku či zvýšené hladině cholesterolu.