Zápis do Miniškolky

Miniškolka je určena dětem od 2 do 5 let. 

Pro děti je zajištěn celodenní program, svačina, oběd a po domluvě s lektorkami je možné i spaní. 

Své děti můžete do Miniškolky zapisovat v průběhu celého roku. Přihláška je platná do data, které uvedete v přihlášce. Pokud potřebujete docházku svého dítěte zrušit dříve, je potřeba tak učinit do 10. dne předchozího měsíce (př. v červnu už mé dítě chodit nebude, oznámit to musím nejpozději do 10. 5.)

Více informací získáte od koordinátorky Miniškolky Jiřiny Jirákové na telefonním čísle 601 388 578 nebo e-mailu miniskolka@rcvlnka.plzen.cz

Dokumenty, které budeme potřebovat pro přijetí dítěte do Miniškolky:

  • Přihláška
  • Souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů
  • Posudek o zdravotní způsobilosti
  • Souhlas s ošetřením
  • Zmocnění k vyzvedávání
  • Profil dítěte