Zápis do Miniškolky

Miniškolka je určena dětem od 2 do 5 let. Pro děti je zajištěn dopolední program, svačina a oběd.

Své děti můžete do Miniškolky zapisovat v průběhu celého roku. Přihláška je platná do data, které uvedete v přihlášce. Pokud potřebujete docházku svého dítěte zrušit dříve, je potřeba tak učinit do 10. dne předchozího měsíce (př. v červnu už mé dítě chodit nebude, oznámit to musím nejpozději do 10. 5.)

Více informací získáte od vedoucí lektorky Miniškolky Věry Bažil na telefonním čísle +420 601 388 578 nebo    e-mailu miniskolka@rcvlnka.plzen.cz.


Dokumenty důležité pro vás:

  • Provozní řád
  • Manuál k náhradovému systému Onlineskolky.cz
  • Ceník

Dokumenty, které budeme potřebovat pro přijetí dítěte do Miniškolky:

  • Přihláška do Miniškolky v Rodinném centru Vlnka
  • Ochrana osobních údajů
  • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
  • Souhlas s ošetřením dítěte
  • Kopie průkazu pojištěnce (dítěte)
  • Zmocnění k vyzvedávání
  • Profil dítěte