Všeobecná zdravotní pojišťovna

Děti

2 000 Kč pro děti od 1 roku do 18 let na

 • pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu dlouhodobého charakteru organizovanou v kroužcích, spolcích, klubech či domech dětí a mládeže apod. (např. aerobic, atletika, badminton, cyklistika, florbal, fotbal, hokej, volejbal, basketbal, bruslení, plavání, gymnastika) nebo školským zařízením (mateřská škola, základní škola, střední škola)
 • sportovní prohlídku absolvovanou za úhradu u lékaře ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb.
 • lyžařský kurz pořádaný školou (Potvrzení o účasti dítěte na organizovaném lyžařském kurzu)
 • úhradu permanentky za pohybové aktivity pro děti ve věku od 15 do 18 let (např. plavání, fitness)
 • členské příspěvky a startovné

O příspěvek si můžete do vyčerpání stanoveného limitu zažádat 2× ročně.

Jsou akceptovány platební doklady s datem úhrady od 1. 1. 2024, které při podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady.

U příspěvku na lyžařský kurz pořádaný školou platí:

 • je akceptován pouze tiskopis VZP ČR Potvrzení o účasti dítěte na organizovaném kurzu
 • tiskopis potvrzuje výhradně škola až po absolvování lyžařského kurzu
 • při podání žádosti nesmí být datum vystavení tiskopisu starší než 3 měsíce od data jeho vystavení

Tip pro vás: Pro roční dítě můžete v roce 2024 požádat o příspěvek až 4 000 Kč, a to do 1 roku věku 2 000 Kč (například na plavání kojenců) a následně po 1. narozeninách až 2 000 Kč na pravidelné pohybové aktivity. Splnění podmínky věkové hranice je posuzováno k datu podání žádosti, tedy žádost o příspěvek pro kojence do 1 roku je nezbytné podat do 1. narozenin dítěte.

Dospělí

1 000 Kč pro dospělé ve věku 18–65 let na

 • pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu dlouhodobého charakteru – předplatné, permanentky, členské příspěvky, kurzy, startovné (např. aerobic, badminton, florbal, fotbal, kalanetika, plavání, spinning, pilates, kruhový trénink, jóga)
 • pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu poskytnutou fyzioterapeutem (ne na úhradu fyzioterapie nebo rehabilitace)

O příspěvek si můžete do vyčerpání stanoveného limitu zažádat 2× ročně.

Jsou akceptovány platební doklady s datem úhrady od 1. 1. 2024, které při podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady.

Senioři

1 000 Kč pro dospělé nad 65 let na

 • pohybovou, rekondiční nebo sportovní aktivitu (např. Sokol, turistické kroužky, jóga)
 • zdravotní cvičení
 • pohybovou a sportovní aktivitu poskytnutou fyzioterapeutem (ne na úhradu fyzioterapie nebo rehabilitace)
 • členské příspěvky a startovné

O příspěvek si můžete do vyčerpání stanoveného limitu zažádat 2× ročně.

Jsou akceptovány platební doklady s datem úhrady od 1. 1. 2024, které při podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady.

V této věkové skupině je možné příspěvek poskytnout po předložení platebních dokladů vystavených na pravidelné i jednorázové pohybové aktivity (jednotlivé doklady nemusí být na stejnou pohybovou aktivitu).

Tip pro vás: V kalendářním roce, kdy dovršíte 65 let, můžete při splnění stanovených podmínek (věk ke dni podání žádosti) požádat i o příspěvek na pohybovou aktivitu pro pojištěnce do 65 let. Předloženy musí být dva různé doklady o úhradě aktivity pro dospělé ve věku 18–65 let a seniory starší 65 let.