Vojenská zdravotní pojištovna

Děti

Výše příspěvku: max. 1000 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům do dovršení 18 let na pravidelné pohybové a vybrané regenerační aktivity

Příspěvek pro dítě lze čerpat na následující aktivity:
cvičení rodičů s dětmi, základní tělesná příprava,  jóga,  kondiční cvičení,  fit dance, atletika, gymnastika, a dále. 

Pozn.: Příspěvek se vztahuje na pravidelné mimoškolní i školní pohybové aktivity (úhrada za kroužky, kurzovné, poplatky za členství v oddíle či klubu, permanentky, nikoli však jednorázové vstupy ani úhrady formou benefitních či zaměstnaneckých karet) a na vybrané regenerační či rehabilitační aktivity vhodné pro děti a dospívající.

  • Co je potřeba předložit?

    • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity, a to ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).

    • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity.

 Cvičení a regenerace - dospělí

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům od 18 let na pravidelné pohybové a regenerační aktivity, jako jsou: kondiční cvičení, jóga,  rehabilitační cvičení, sauna, masáže sportovní, a další.

Co je třeba předložit:

  • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity, a to ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).
  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity.