Vojenská zdravotní pojištovna

Děti

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům do dovršení 18 let na pravidelné pohybové a vybrané regenerační aktivity

Příspěvek pro dítě lze čerpat na následující aktivity:
cvičení rodičů s dětmi, základní tělesná příprava,  jóga,  kondiční cvičení, mažoretky, cheerleading (roztleskávačky), orientální tanec, fit dance, rehabilitační cvičení, sauna, masáže,  rehabilitační laserová terapie, zábaly a zábalové koupele apod.

Pozn.: Příspěvek se vztahuje na pravidelné mimoškolní i školní pohybové aktivity (úhrada za kroužky, kurzovné, poplatky za členství v oddíle či klubu, permanentky, nikoli však jednorázové vstupy ani úhrady formou benefitních či zaměstnaneckých karet) a na vybrané regenerační či rehabilitační aktivity vhodné pro děti a dospívající.

Co je třeba předložit:

  • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity, a to ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).
  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity.

 Cvičení a regenerace - dospělí

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům od 18 let na pravidelné pohybové a regenerační aktivity, jako jsou: kondiční cvičení, jóga,  orientální tanec,  rehabilitační cvičení, sauna, masáže sportovní


Co je třeba předložit:

  • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity, a to ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).
  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity.

ŠKOLNÍ POBYTY nebo LETNÍ SPORTOVNÍ POBYT 

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou v roce

Komu a na co: pojištěncům od 4 do dovršení 18 let na jednu z následujících možností:

  1. letní sportovně pohybový pobyt konaný v období letních prázdnin, který trvá nejméně pět po sobě jdoucích dnů. Příspěvek lze přiznat pouze na pobyty (vč. tzv. příměstských) se sportovním a pohybovým zaměřením (např. plavecký, cyklistický, atletický, vodácký, kurz in-line bruslení apod.), nikoli tedy např. na běžné mimoměstské tábory nebo na příměstské tábory bez sportovního zaměření (např. hudební, výtvarné apod.).

Co je třeba předložit:

  • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii potvrzení mateřské, základní nebo střední školy (u školních pobytů), resp. organizátora (u letních sportovních pobytů) o absolvování a zaplacení pobytu opatřené podpisem a razítkem školy/organizátora. Formulář si stáhněte ZDE. Příloha musí být ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní potvrzení vyfotit a sama fotografii převede do PDF).
  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář žádosti a přiložte originál potvrzení mateřské, základní nebo střední školy (u školních pobytů), resp. organizátora (u letních sportovních pobytů) o absolvování a zaplacení pobytu opatřené podpisem a razítkem školy/organizátora. Formulář potvrzení si stáhněte ZDE.