Vendula Žaludová

lektorka kroužku Kdo si hraje, nezlobí

V MOTÝL, z.ú. pracuje na pozici Poradce rané péče, kde pracuje s dětmi se zdravotním postižením, především s poruchou autistického spektra. Prošla základním kurzem metody Floortime a ABA terapie, má bohaté zkušenosti s prací s dětmi s poruchou pozornosti a hyperaktivitou, nácviky sociálních dovedností, grafomotorikou a dalším.