Program v Miniškolce

Provozní doba: Po, ÚT, ČT 7:30 - 12:30

7:30 - 8:30 příchod dětí, volné hry, individuální rozhovory a činnosti dle zájmu nebo programu s využitím hraček, didaktických pomůcek, sportovního náčiní

8:30 - 8:55 ranní přivítání

9:00 - 9:20 hygiena, svačina

9:20 - 10:15 výtvarná činnost, cvičení, střídání individuální a skupinové práce

10:15 - 11:30 pobyt venku

11:40 - 12:00 oběd

12:00 - 12:30 odchod dětí po obědě


Při hrách a dalších činnostech jsou používány hračky a pomůcky např. Montessori, Fit Edu a mnoho dalších.