Edita Bourová

Lektorka angličtiny a němčiny

Angličtina je velice vhodná jako první cizí jazyk, neboť má nenáročný systém časování a skloňování.
Při výuce využívám učení nápodobou, které je dětem přirozené. Tento způsob výuky se velice osvědčuje při trénování výslovnosti. Slovní zásobu čerpám z témat, která jsou dětem známá a blízká (rodina, zvířata, barvy...), postupně je rozvíjíme. Respektuji věk dětí a jejich schopnost soustředit se na omezenou dobu, proto podle aktuální situace střídám aktivity vyžadující soustředění s uvolňujícími činnostmi. Důsledně využívám principu častého opakování. Z každé hodiny si děti odnášejí pracovní list, kde jsou zaznamenána nová slovíčka včetně výslovnosti, aby mohli rodiče doma s dětmi trénovat. 

Němčina je jazyk, který je na školách opomíjen, při tom je to pro nás Čechy mnohem víc aktuální. Vaše dítě si uvědomí, že existují další jazyky, navykne si jazyku učit a nebude pro něho problém v tom nadále pokračovat.