Individuální rehabilitační cvičení i v rodině

Individuální fyzioterapii provádíme v našem zařízení, nebo na přání klientů v jejich domácnosti.

Naši fyzioterapeuti mají dlohouletou praxi se cvičením dětí se zdravotním postižením, s kojenci i s dospělými. Při cvičení využívají metodiku manželů Bobathových, synergickou reflexní terapii a základní principy fyzioterapie.

Léčbu si hradí klienti sami.

 

Cena služby: 400 Kč/60 min.; 200 Kč/30 min., v případě rehabilitace v domácím prostředí platí klient i 1 cestu fyzioterapeuta

Kontakt:

Bc. Hana Breníková, tel.č. 774 855 133