Dobrovolnictví

Dobrovolnictví má v naší organizaci několik forem:

  • asistence dítěti se zdravotním postižením během kroužků v RC Vlnka nebo v rámci letních příměstsných táborů
  • pomoc s administrativou, vystřihováním, přípravou jednorázových aktivit
  • účast na jednorázových akcích

Cílem asistence dítěti se zdravotním positžením je umožnění plnohodnotné účasti na volnočasových aktivitách a příměstských táborech pořádaných sdružením MOTÝL z.ú. A to za pomoci asistentů, díky kterým se tyto děti mohou zapojit do aktivit v celém jejich rozsahu, v celé škále činností a v průběhu celého roku.

Do projektu zapojujeme děti s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením nebo s poruchami autistického spektra, které hledají smysluplné využití volného času mezi zdravými vrstevníky.

Asistentem může být kdokoliv. 

Dítě se účastní všech aktivit na kroužku, pozná nové kamarády, naučí se spoustu nových činností a dovedností a v případě potřeby má k ruce dospěláka, který mu pomůže zvládnout každou situaci, která během aktivit nastane.

 

Připojte se k nám a konktatujte nás mai lem nebo telefonicky na níže uvedených kontaktech, kde rodičům i budoucím asistentům poskytneme podrobnější informace.

 

Bližší informace poskytne:

Mgr. Markéta Berešová, DiS.
tel. 724 822 985
e-mail: 
ranapece.motyl@centrum.cz