Přihláška do letní Miniškolky

Odesláním přihlášky rodič dítěte stvrzuje, že se seznámils provozním řádem a s pravidly kurzovného.