Předškolák 7. lekce

10 aktivit pro předškoláky

  • Skákání panáka - mezi základní pohybové dovednosti, které by měl zvládnout předškolák, je i skákání panáka. Zkuste si vzít na procházku nebo na zahradu křídu a na zem namalovat panáka. Pokud dítě tuto aktivitu zná, nechte namalovat panáka jeho. I čísla nechte na dítěti, alespoň si krásně zopakuje číselnou řadu. A můžete začít skákat - po jedné noze, po číslech, házet kamínkem na číslo atd.
  • Správné chování - pomocí přiloženého pracovního listu si zkusíme s dítětem připomenou, jak se správně chovat. Na šesti obrázkách najdete děti při různých činnostech. Do koleček v rozích obrázků pak namalujte usměváčka 😊, pokud se děti chovají správně, a mračouna ☹, pokud se chovají špatně nebo nemají potřebné vybavení.
  • Mluvení ve větách - předškolní dítě by se mělo vyjadřovat v celých větách. Můžete si to vyzkoušet pomocí přiloženého pracovního listu, kde dítě může podle obrázku tvořit věty, co kdo dělá.
  • Grafomotorika - ani tentokrát na ní nezapomene. V přiloženém pracovním listě dítě pomocí čar posílá míče do brány, zároveň je může spočítat a vybarvit.
  • Slabiky - opět si procvičíme slabiky, zkuste tentokrát nechat dítě pracovat samostatně, jen mu předtím úkol vysvětlete - dítě by mělo vytleskat jednotlivá slova po slabikách a spojit obrázky s rámečkem podle toho, kolikrát tlesklo. Dítě si procvičí slabiky a zároveň se učí plnit úkol samostatně.
  • Počítání - na počítání tu dnes žádný pracovní list nemáme, protože nám bude stačit okolní svět. Zkuste během procházky venku požádat dítě, aby Vám spočítalo okna na domu, stromy v parku, lavičky u chodníku, auta na parkovišti. Ptejte se ho na množství např. zda je v parku více stromů nebo laviček, soutěžte, kdo rychleji spočítá značky v ulici. Pokuste se prostě matematiku zahrnout do vašich běžných aktivit. Dítě tuto činnost pak nebude vnímat jako učení, ale jako zábavu.
  • Nápodoba - na přiloženém pracovním listě si dítě může vyzkoušet, jak umí napodobovat - podle vzoru vlevo spojí body v pravém sloupečku.
  • Společenská pravidla - zkuste si opět s dítětem připomenout základní společenská pravidla - pozdravy - jak a koho zdravíme, vnímá už vaše dítě rozdíl mezi vykání a tykáním, komu říkáme ahoj a komu dobrý den? Zkuste se na tyto otázky zeptat vašeho dítěte, můžete si doma vyzkoušet různé modelové situace, kdy jeden z Vás bude např. prodavačka v pekárně a druhý z vás si přijde koupit 10 rohlíků. Modelovou situaci si pak můžete vyzkoušet na "ostro" a poprosit vaše dítě, zda by samo nekoupilo rohlíky😊.
  • Tvoření - každé předškolní dítě by mělo tvořit, mezi druh tvoření může patřit i modelování, které zároveň pomáhá v rozvoji jemné motoriky. Kupte dítěti modelínu nebo vytvořte slané těsto. Na slané těsto budete potřebovat 2 sklenice hladké mouky, 3/4 sklenice studené vody,1 sklenici soli - sůl a mouku nasypte do mísy, postupně přidávejte vodu a míchejte, dokud nezískáte pružné, ale pevné těsto. Jestliže se těsto drolí, dolijte trochu vody. Jestliže se těsto příliš lepí, přidejte trochu mouky. Těsto můžete obarvit potravinářským barvivem. A nechte dítě tvořit podle jeho fantazie. Pokud byste přece jenom chtěli nějakou inspiraci, najdete ji na tomto odkazu: https://www.rcvlnka-plzen.cz/tvoreni/
  • Dítě rozlišuje různá povolání - opět nám pomůže pracovní list, který je přiložen. Dítě by mělo spojit osoby s věcí, která patří k jejich profesi. Dítě pak může o každém povolání říct, co o něm zná.