Předškolák 5.lekce

10 aktivit pro předškoláky

  • Stolování - opět si připomeneme stolování, dítě předškolního věku by už mělo správně používat příbor (nůž i vidličku), nalít si samostatně nápoj. V příloze najdete pracovní list, kde by si dítě mělo škrtnout věci, které nepatří na prostřený stůl.
  • Dítě vystupuje samostatně - další důležitá dovednost pro vstup do školy. Zjistěte si, jak je na tom Vaše dítě. Vyžaduje při hraní vaší přítomnost? Umí zadaný úkol splnit samo? Je dobré vést dítě k samostatnosti a při vyplňovaná pracovních listů nechat dítě o samotě, ať si poradí samo, i v případě, kdy si neví rady.
  • Neverbální komunikace - zkuste si s dítětem zahrát hru beze slov. Sedněte si naproti sobě a jen pomocí obličeje zkuste vyjádřit smutek, radost, strach, údiv atd. Dítě dokáže porozumět emocím a ještě je neverbálně vyjádřit. Povídejte si o tom, kdy máte radost, strach, kdy jste smutní a kdy zase veselí?
  • Grafomotorika - nesmí chybět! Opět přikládám pracovní list, na kterém najdete dědečka, který zasadil semínka a zasypal je hlínou. Další hromádky může dítě dodělat.
  • Rozlišování jednotlivých písmen - předškolní dítě se už učí první písmena, je však důležité, zda je umí rozlišit. V přiloženém pracovním listě by mělo dítě zakroužkovat písmenko M červenou pastelkou
  • Dítě rozumí jednoduchým pojmům - můžete připravit dítěti pracovní list a zadejte mu úkol: najdi vždy dva stejné páry autíček a spoj je tužkou. Zkuste nechat dítě pracovat samostatně, nepomáhat mu. Po skončení si s dítětem můžete sednout, zkontrolovat úkol, opravit případné chyby.
  • Hmatová paměť - tentokrát si můžete s dítětem vyzkoušet paměť hmatovou. Najděte si doma 5 předmětů např. lžička, autíčko, kamínek, tužka, kolíček na prádlo. Věci si nejprve prohlédněte a potom je schovejte do pytlíku, kde nebudou vidět. Vyzvěte dítě, ať Vám poslepu vyndá z pytlíčku jednu konkrétní věc. Dítě by mělo věc poznat jen podle hmatu. Úkol můžete ztížit, když přidáte do pytlíčků více věcí i podobného tvaru nebo věci nemusíte dítěti předem ukazovat.
  • Hra - opět přidám jeden tip na hru, která nás na kroužku baví - hra na řemeslníky. Dítě si nejdříve představí jedno řemeslo/zaměstnání/povolání a poté by Vám ho mělo beze slov předvést. A vy zkuste hádat. Role se poté můžou obrátit a na herce si můžete zahrát i vy. Do hry můžete zapojit i další členy rodiny a hrát vždy ve dvojici. O jednotlivých řemeslech si můžete povídat.
  • Zahradníci - je jaro, zkuste si doma s dítětem také něco zasadit. Pokud nemáte zeminu, zkuste vatu s vodou a posypat řeřichou, která Vám za pár dní vyklíčí. Nebo si zasaďte doma semínko hrášku nebo fazole. Společně s dítětem můžete pozorovat, jak semínko klíčí a roste, semínko zalévat a dítěti tak názorně vysvětlit zákonitosti přírody. K této aktivitě přikládám i pracovní list, kde by dítě mělo pro každou kytičku najít správný květináč.
  • Roční období - dítě by se v předškolním věku mělo s jistotou orientovat v tom, jaké máme roční období, umět je vyjmenovat a zkusit popsat, co k jednotlivému období patří. Opět přikládám pracovní list k procvičení této dovednosti.