Předškolák 4. lekce


10 TIPŮ NA AKTIVITY PRO PŘEDŠKOLÁKY

 • Dítě zvládá drobné úklidové práce - dítě předškolního věku by mělo zvládat drobné úklidové práce, zkuste je zařadit do denního režimu - dítě si po sobě uklízí hračky, je schopno Vám pomáhat při úklidu dětského pokoje nebo např. umí vyndat nádobí z myčky atd.
 • Poznávání přírody - dítě umí rozeznat základní druhy stromů, dítě by mělo znát základní rozdělení stromů na stromy listnaté a jehličnaté a mělo by pár stromů poznat, pokud půjdete na procházku, ukažte dítěti, jaký je rozdíl mezi stromem listnatým a jehličnatým (pomůže větvička), povídejte se o rozdílech (listnatý strom opadavá...) a zkuste pojmenovat pár stromů ve vašem okolí, pokud zůstanete doma, pomůžou Vám k vysvětlení obrázky v knížce
 • Dítě zná důležitá telefonní čísla - předškoláci už by měli znát důležitá telefonní čísla, k zapamatování jim pomůže básnička a přiložený pracovní list
 • 150 hasiči, oheň jenom zasyčí, 155 doktor je tu hned, 158 znám, policii zavolám.

 • Grafomotorika - ve škole bude dítě hodně psát, je potřeba mít co nejvíce uvolněnou ruku; v přiloženém pracovním listě si uvolní ruku u grafomotorického cvičení - u každého dopravního prostředku dokončí trasu
 • Dítě rozlišuje základní dopravní značky - předškolák už by měl znát základní dopravní značky, na přiloženém pracovním listě může dítě spojit stejné dopravní značky, které mu pomůžete pojmenovat; pokud půjdete na procházku a značku potkáte, ukažte jí dítěti, ať jí zkusí pojmenovat
 • Počítáme - opět si zkuste s dítětem počítat, na přiloženém pracovním listě by mělo dítě spočítat vajíčka pověšená na větvičkách a počet napsat do čtverečku na váze; počty můžete procvičovat kdykoli během dne a poprosit dítě, aby Vám spočítalo např. kolik je židlí u stolu, kolik obrázků visí na stěnách, kolik dveří máte doma atd.
 • Schopnost si zapamatovat - tuto schopnost si procvičíme jednoduchou aktivitou - v předchozích aktivitách mělo dítě roztřídit odpad do jednotlivých kontejnerů; teď si můžete ověřit, zda si dítě aktivitu zapamatovalo - na přiloženém pracovním listě má dítě spojit pastelkou vždy věc a popelnici podle toho, kam by věc vyhodilo
 • Sociální samostatnost dítěte - zkuste podpořit samostatnost dítěte a poproste ho, aby samo vymyslelo aktivitu na odpoledne, tzn. že dítě samo vymyslí, co budete odpoledne společně dělat, může zkusit aktivitu připravit, vysvětlit Vám pravidla (pokud budete hrát nějakou hru) nebo vymyslí cíl Vaší procházky a cestu, jak se k němu dostaneme a co potřebujete s sebou
 • Najít poloviny, které k sobě patří - vrátíme se k Velikonocům a na přiloženém pracovním listě může dítě spojit skořápky rozbitých vajíček, skořápky může vybarvit
 • Části těla - předškolák by měl znát jednotlivé části lidského těla; nakreslete společně s dítětem postavu člověka a popište s dítětem jeho jednotlivé části - hlavu, krk, trup, břicho, ruce, nohy