Pohybové hry

Pohybové hry jsou novým kroužkem.

Kroužek je vhodný pro kluky i holky od 4 let. Děti čekají zábavné hry ve dvojicích i v celém kolektivu. Své pohybové dovednosti, jemnou i hrubou motoriku budou rozvíjet za pomoci aktivit s míčem, švihadlem, obručí atd.

Cílem kroužku je rozvoj motoriky dětí, zábava, zapojení se do kolektivu a rozvoj spolupráce.