OZP

S Oborovou zdravotní pojišťovnou lze proplatit 50 % účtenky až do výše 500 Kč. Příspěvek je možné využít na předplatné/jednorázové vstupenky na plavání, fitness, sportovní aktivity či na pohybové a sportovní kurzy.

Platnost Kuponu: 1. 1. 2022 - 30. 11. 2022. Akceptovány jsou účtenky z roku 2022, max. 3 měsíce staré.

Příspěvek lze využít pouze jednorázově bez ohledu na výši účtenky; v rámci jedné žádosti je možné využít více účtenek.

Podmínkou čerpání příspěvku je absolvování právními předpisy stanovené pravidelné preventivní prohlídky u praktického/dětského lékaře v uplynulých 2 letech.

Obecné podmínky čerpání kuponů:

Příspěvek mohou čerpat všichni stávající pojištěnci (bývalí, odchozí ani budoucí pojištěnci preventivní programy čerpat nemohou).

Příspěvek lze čerpat:

  • prostřednictvím papírových formulářů na přepážkách a expoziturách OZP
  • prostřednictvím aplikace VITAKARTA - viz sekce BONUSY - Katalog benefitů
  • akceptovány budou i žádosti zaslané poštou a datovou schránkou
  • E-mailové žádosti se scany účtenek nebudou akceptovány!

Příspěvky v rámci Kuponů lze čerpat bez ohledu na stav konta kreditů ve VITAKARTĚ.

Veškeré příspěvky lze čerpat pouze jednorázově, tzn. nelze použít postupně více účtenek (jeden měsíc jednu účtenku a za 14 dní další účtenku). Účtenek na jedné žádosti může být více.

Příspěvek lze čerpat na všechny uvedené programy (ve VITAKARTĚ se kupon na programy, na které nemáte nárok, nebo které jste již vyčerpali, automaticky zneaktivní).

Před čerpáním každého kuponu si pečlivě pročtěte specifická pravidla pro každý z Kuponů a obecné Podmínky pro čerpání zdravotně preventivních programů OZP.

Žádost pojištěnce o příspěvky je možné uplatnit pouze do vyčerpání plánovaných finančních prostředků (prostředky jsou určené na každý program zvlášť) či do data platnosti programu.

V případě vyčerpání finančních prostředků na daný program si OZP vyhrazuje právo ukončit program kdykoli během roku.

Žádost o čerpání příspěvku na sportovní aktivity