Opatření 


V rámci ochrany nás všech doporučujeme všem návštěvníkům centra, aby při jednotlivých aktivitách měli nasazenou ochranu úst a nosu. 

Při pobytu ve společných prostorách je ochrana úst a nosu podmínkou

Pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu platí, že není potřeba se prokazovat negativním testem na koronavirus ani jinou skutečností v rámci O-N-(T), avšak i pro tyto osoby platí povinnost evidence.