Opatření od 1. 9. 2021


Každá osoba nad 6 let doloží při prvním vstupu na aktivitu potvrzení o očkování, prodělané nemoci covid-19 do 180 dnů od prvního PCR testu nebo na každé lekci výsledek negativního testu (O-N-T). Klient před vstupem na aktivitu vypíše do podpisového archu O-N-T a lektorka aktivity je povinna prohlášení zkontrolovat.

Osoba nesplňující O-N-T musí nosit při aktivitách nasazenou ochranu nosu a úst.

Ve společných prostorách je každá osoba nad 6 let povinna mít nasazenou ochranu nosu a úst.