Roztleskávačky

Kroužek malých roztleskávaček je určen všem dívkám, ale i klukům od 3 let, kteří mají rádi pohyb, hudbu a láká je tancovat s pompony, třásněmi, stuhami a rádi všem ukáží, co dovedou.

Zábavnou formou se děti učí taneční kroky, využijí gymnastické a aerobikové prvky a budou vedeny k týmové spolupráci. Součástí kroužku je i příprava závěrečného vystoupení na ukázkovou hodinu pro rodiče i veřejnost. Efektivním a hravým způsobem se u dětí rozvíjí cit pro rytmus a prostorové vnímání.

Děti se postupně naučí  jednoduché gymnastické prvky a různé sestavy, seznámí se také s prvky, jako jsou skoky, výkopy a pokřiky. Díky pohybu se učí vnímat prostor kolem sebe a zdokonalují své koordinační schopnosti a rytmické cítění, přizpůsobené jejich věku a schopnostem.

Kroužek přispívá ke správnému držení těla a ke zlepšení fyzické kondice. Je to zároveň hravý úvod pro energický a týmový druh sportu, který je v dnešní době populární nebo základ další taneční výchovy.

Do celkové koncepce výuky zahrnujeme rozcvičky, sportovní hry a na závěr hodiny i relaxační prvky.

Kdy? Pondělí 17:00 - 17:45    

            Čtvrtek 17:00 - 17:45

Lektorka: Lucie Václavová 

Inforace poskytne Jana Solničková na tel. 774855134 nebo e-maiu rcvlnka@rcvlnka-plzen.cz