Pohybové hry

Pohybové hry jsou novým kroužkem. 

Kroužek je vhodný pro kluky i holky od 4 let. Děti čekají zábavné hry ve dvojicích i v celém kolektivu. Své pohybové dovednosti, jemnou i hrubou motoriku budou rozvíjet za pomoci aktivit s micem, svihadlem, obruci atd. 

Cílem kroužku je rozvoj motoriky dětí, zábava, zapojení se do kolektivu a rovzoj spolupráce.

Lektorka: Lucie Václavová (více info o lektroce najdete zde)