Program

Provozní doba: Po - Čt 7.30–16.00, pátek 7.30–15.00)

7:30 – 8:30        příchod dětí, volné hry, individuální rozhovory a činnosti dle zájmu

nebo  programu s využitím hraček, didaktických pomůcek, sportovního náčiní

8:30 – 8:55       ranní přivítání

9:00 – 9:20       hygiena, svačina

9:20 – 10:15       výtvarná činnost, cvičení, střídání individuální a skupinové práce

10:15 – 11:30     pobyt venku

11:40 – 12:00     oběd

12:00 – 12:30     odchod dětí po obědě

12:30 – 14:30     relaxace na lehátku – spánek, čtení pohádek

14:30 – 15:00     protažení, hygiena, odpolední svačina

15:00 – 16:00     hry a zájmové činnosti, individuální práce s dětmi

 

Při hrách a dalších činnostech jsou používány hračky a pomůcky např. Montesorri, Fit Edu a mnoho dalších.

Po 16.00 je možno navštěvovat kroužky RC Vlnka (učitel dítě předá příslušnému lektorovi)