Ceník                                 

Cena za docházku

Rodinné centrum Vlnka, Miniškolka - ceny za docházku platné od 1. 1. 2017
  1 dopoledne 4 týdny*      1 odpoledne 4 týdny*      1 celý den 4 týdny*
1x týdně 290 Kč 1 160 Kč   200 Kč 800 Kč   400 Kč 1 600 Kč
2x týdně 255 Kč 2 040 Kč   200 Kč 1 600 Kč   355 Kč 2 840 Kč
3x týdně 220 Kč 2 640 Kč   200 Kč 2 400 Kč   310 Kč 3 720 Kč
4x týdně 220 Kč 3 520 Kč   175 Kč 2 800 Kč   305 Kč 4 880 Kč
5x týdně 220 Kč 4 400 Kč   150 Kč 3 000 Kč   299 Kč 5 980 Kč

Školné zahrnuje:

  • Nadstandardní program
  • Pitný režim
  • Hygienické potřeby (kromě plen)
  • Hračky a didaktické pomůcky

Cena za stravu

Rodinné centrum Vlnka, Miniškolka - ceny za stravu platné od 1. 1. 2017
  1 dopoledne bez oběda    4 týdny*         1 odpoledne s obědem     4 týdny*      1 celý den - 2 svačiny, oběd 4 týdny*
1x týdně    15 Kč 60 Kč   55 Kč 220 Kč   70 Kč 280 Kč
2x týdně 15 Kč 120 Kč   55 Kč 440 Kč   70 Kč 560 Kč
3x týdně 15 Kč 180 Kč   55 Kč 660 Kč   70 Kč 840 Kč
4x týdně 15 Kč 240 Kč   55 Kč 880 Kč   70 Kč 1 120 Kč
5x týdně 15 Kč 300 Kč   55 Kč 1 100 Kč   70 Kč 1 400 Kč

* ceny jsou platné v případě měsíce, který má 4 celé týdny. V případě kratšího měsíce se cena snižuje, v případě delšího měsíce se cena navyšuje dle počtu jednotlivých dní

 

Cena za hlídání (nepravidelná docházka)

Jednorázové hlídání dětí je možné jen v případě, že není naplněna denní kapacita (12 dětí).

90 Kč/hodina

      

NOVINKA!!! BĚHEM PRVNÍCH 30 DNŮ OD ZAPSÁNÍ DO MINIŠKOLKY JSOU 4 DOPOLEDNE ZA CENU 700 Kč.

 

Informace k platbám

Platbu na další měsíc je třeba uhradit do 25. dne předcházejícího měsíce, a to převodem na účet. Pokud potřebujete docházku svého dítěte zrušit, je potřeba tak učinit do 10. dne předchozího měsíce (př. v červnu už mé dítě chodit nebude, oznámit to musím nejpozději do 10. 5.)

Při nedodržení platebních podmínek (viz. výše) je potřeba uhradit úrok z prodlení, který za 1 den činí 0,05% z celkové ceny.

Pří převodu na účet prosíme o uvedení následujících informací do platebního příkazu:

  • č. ú.: 402 688 1369/0800,
  • jméno dítěte,
  • měsíc, který hradíte,
  • variabilní symbol č. 21 (platba pouze za docházku do Miniškolky)
  • variabilní symbol č. 22 (platba za jídlo)