Ceník     

Cena za docházku                            

Školkovné zahrnuje:

 • Nadstandardní program
 • Pitný režim
 • Hygienické potřeby (kromě plen)
 • Hračky a didaktické pomůcky
Školkovné nezahrnuje stravu, ta se hradí zvlášť:
 • 15 Kč/dopolední svačina
 • 40 Kč/oběd
 • 15 Kč/odpolední svačina

 

Cena za hlídání (nepravidelná docházka)

Jednorázové hlídání dětí je možné jen v případě, že není naplněna denní kapacita (12 dětí).

90 Kč/hodina

      

NOVINKA!!! BĚHEM PRVNÍCH 30 DNŮ OD ZAPSÁNÍ DO MINIŠKOLKY JSOU 4 DOPOLEDNE ZA CENU 700 Kč.

 

Informace k platbám

Platbu na další měsíc je třeba uhradit do 25. dne předcházejícího měsíce, a to převodem na účet. Pokud potřebujete docházku svého dítěte zrušit, je potřeba tak učinit do 10. dne předchozího měsíce (př. v červnu už mé dítě chodit nebude, oznámit to musím nejpozději do 10. 5.)

Při nedodržení platebních podmínek (viz. výše) je potřeba uhradit úrok z prodlení, který za 1 den činí 0,05% z celkové ceny.

Pří převodu na účet prosíme o uvedení následujících informací do platebního příkazu:

 • č. ú.: 402 688 1369/0800,
 • jméno dítěte,
 • měsíc, který hradíte,
 • variabilní symbol č. 21 (platba pouze za docházku do Miniškolky)
 • variabilní symbol č. 22 (platba za jídlo)