Shrnutí dotazníku spokojenosti
 
Anonymní dotazník vyplnilo 13 rodičů. Většina rodičů je spokojena s kvalitou nabízené služby.
Děkujeme za vaše připomínky, postřehy, názory. Díky nim můžeme zlepšit a zkvalitnit naši práci.
Naše vyjádření k jednotlivým hodnoceným oblastem:
 
1) Komunikace s lektorkami:
Rodiče jsou spokojeni s komunikací lektorek. Z odpovědí v dotazníku vyplynula potřeba jednoho rodiče, který by byl rád, kdyby bylo více prostoru si promluvit.
Vyjádření: konzultační hodiny jsou možné po domluvě v pondělí 13:00 – 16:00, telefonická konzultace je možná denně mezi 13:00 – 14:00.
 
2) Náplň a průběh Miniškolky:
Všichni rodiče jsou spokojeni s náplní Miniškolky. Rodiče, kteří odpověděli, oceňují zejména výtvarnou činnost, pestrý program, střídání aktivit, nápaditost, elán a nadšení lektorek, každodenní procházky. Z odpovědí v dotazníku vyplynulo, že dvěma rodičům se příliš nelíbí procházky za každého počasí. Jeden rodič by ocenil, kdyby děti chodily ven na hřiště před školkou i odpoledne. Jeden rodič by nám přál větší prostory.
Vyjádření: Procházky za každého počasí jsou uskutečňovány z organizačních a prostorových důvodů. Jelikož ve stejný čas, kdy běží Miniškolka, běží i kroužek Veselá školička, je potřeba se o prostory vystřídat. Pokud je počasí opravdu hodně špatné, domlouváme se s lektorkou Veselé školičky na náhradním řešení. Na procházky chodíme i kvůli tomu, aby děti změnily prostředí, mnohdy jim to pozitivně pomůže ve změně nálady, když se jim stýská po rodičích. Co se týče pobytu venku odpoledne po spaní, je to možné jen na omezenou dobu po svačince, tzn. od 15:15. Do svačinky děti spí a pak už si děti rodiče postupně vyzvedávají.
 
3) Strava:
Rodiče jsou převážně spokojeni se stravou podávanou v Miniškolce, 1 rodič by uvítal kdybychom do jídelníčku zařadili ryby. 1 rodič by uvažoval o změně dodavatele obědů. 1 rodič uvádí, že měl syn dvakrát zažívací potíže, ale není si jistý, zda to bylo z jídla ze školky, 1 rodič uvádí, že oběd je podávaný studený.
Vyjádření: Rybu nezařazujeme do jídelníčku z praktických a bezpečnostních důvodů, bylo by velmi náročné zbavit rybu opravdu všech kostí, aby nedošlo k jejich spolknutí. Ani my nemůžeme posoudit, zda zažívací problémy byly způsobeny jídlem ze školky, nám lektorkám se nikdy nestalo, že by dítě mělo po stravě zažívací problémy. Oběd je ohříván na přijatelnou teplotu, aby se děti nespálily, je samozřejmě možné, že pokud už má dítě jídlo delší dobu před sebou, při příchodu rodiče už oběd nemá dostatečnou teplotu.
Uvítáme případné návrhy na jiné dodavatele obědů.
 
4) Náhradový systém Onlineskolky.cz:
Pro většinu rodičů je systém přehledný a vyhovující. Rodiče oceňují pomoc lektorky, pokud jím není něco zcela jasné. 1 rodiči nevyhovuje, že na konci školního roku není možnost čerpat náhrady z důvodu naplněnosti kapacity. Pro 1 rodiče je systém nepřehledný.
Vyjádření: Systém je koupen jako služba, my ho upravovat nemůžeme, ale můžeme dávat podněty na změny vývojářům. Pokud máte někdo postřeh, který bychom mohli předat vývojářům, prosím o zaslání e-mailu na miniskolka@rcvlnka-plzen.cz
V případě, že mají rodiče s přihlášením problémy nebo si nejsou jisti při jeho obsluze, mohou se obrátit do kanceláře RC Vlnka nebo na e-mailovou adresu miniskolka@rcvlnka-plzen.cz
Na konci školního roku je vždy s náhradami problém, kapacita školky bývá zcela naplněna. Rozumíme tomu, že je nepříjemné, pokud není možnost si náhradu vybrat, je to nepříjemné i nám, že nemůžeme vyjít vstříc vašim potřebám. Kapacita školky zvýšit nejde. Pokud je to nepřítomnost plánovaná, je možné to nahlásit lektorce dopředu, vždy do 10. dne předcházejícího měsíce.
 
5) Ostatní postřehy:
Rodiče, kteří dotazník vyplnili, jsou se službou Miniškolky velmi spokojeni, oceňují přístup lektorek, pro 1 rodiče je Miniškolka nadstandartní zařízení, několik rodičů považuje Miniškolku za ideální zařízení, kde se děti připraví na státní školku. Nejvíce rodiče oceňují to, že se jejich děti do Miniškolky těší a chodí k nám rády.
1 rodič se zmiňuje, že po odchodu lektorky Martiny Hrstkové se změnilo směřování Miniškolky a že se v miniškolce střídá moc lektorek – školka funguje a je nastavena stále stejně, jako fungovala za přítomnosti lektorky Hrstkové. Stávající lektorky převzaly její know – how, které obohacují svými novými nápady a náměty. O všech personálních změnách byli rodiče informováni dopředu, na nástěnce visí rozpis lektorek, jsou tam jejich fotografie a jména. Někdy se stane, že některá ze stávajících lektorek onemocní, má dovolenou, apod., proto máme zavedený systém zastupujících lektorek. Všechno jsou to lektorky, které s námi spolupracují, a jsou adekvátní náhradou za nepřítomnou lektorku. Miniškolka poskytuje i praxi studentům. Nově budete o přítomnosti praktikantů informováni prostřednictvím nástěnky v Miniškolce. Praktikanti nikdy nejsou s dětmi sami, vždy je s nimi některá ze stávajících lektorek.
Dále se 1 rodič zmiňuje, že je někdy ze školky slyšet usedavý pláč, i když by děti měly být vtaženy do programu – děti mohou do Miniškolky nastoupit během celého školního roku, nové děti ve školce často pláčou, trvá jim nějakou dobu, než si na školku zvyknou, rozkoukávají se a ne vždy se nám povede programem zaujmout všechny děti, i když se o to samozřejmě snažíme. Jakékoliv situace s dětmi řešíme a utěšujeme je.
1 rodič zmiňuje program „Začít spolu“ – tento program ve školce není aplikován v plné šíři, z různých pedagogických směrů jsme si převzaly to, co se nám osvědčilo a s dětmi nám funguje.
1 rodič zmiňuje, že není možné v průběhu školního roku rozšířit docházku a proto by uvažoval o zvýšení kapacity školky – vzhledem k věku dětí, které Miniškolku navštěvují, prostoru, ve kterém Miniškolka probíhá a personálním obsazení dvou lektorek, není možné kapacitu školky navýšit. Při nástupu do školky rodiče upozorňuji, že docházku je možné rozšířit, pouze pokud to kapacita školky dovolí, vždy když se ve školce uvolní nějaké místo, hned o tom rodiče informuji, další možnost je si v systému Onlineskolky.cz nastavit hlídání potřebného termínu.
1 rodič zmiňuje, že by lektorky měly lépe reagovat na počasí a podle toho děti oblékat. Snažíme se na počasí reagovat co nejlépe, je však možné, že máme jiný názor než rodiče. Prosím o individuální komunikaci, jakou představu o oblékání dětí máte.
1 rodič by uvítal prodloužení provozní doby – to bohužel v naší současné situaci není možné.
Rodičů jsme se také ptaly, jak se o Miniškolce dozvěděli a jakou propagaci by nám doporučili: 4 rodiče přišli do Miniškolky na doporučení, 2 rodiče do Miniškolky přešli ze cvičení, 3 rodiče se o nás dozvěděli prostřednictvím propagačních letáků, 4 rodiče se o nás dozvěděli na internetu. Rodiče by nám doporučili větší propagaci na facebooku.
S připomínkami a návrhy se můžete během celého roku obracet na lektorky Miniškolky, případně na emailovou adresu miniskolka@rcvlnka-plzen.cz
 
8. 6. 2018 Adéla ŠpetováShrnutí z dotazníku spokojenosti