Minicirkus

Kroužek je určen dětem od 4 let. Jde o kombinaci dramatické, hudební a sportovní výchovy.

Na kroužku rozvíjíme hravou formou pohybové schopnosti, hudební cítění a smysl pro rytmus. Používáme různorodé pomůcky ( míče, obruče, padák, hudební nástroje,..)

Během roku nacvičíme jednoduché choreografie na dětské pohádkové a lidové písničky