Tátohrátky

11.06.2021

Čekali jsme do poslední chvíle, jak to dopadne. Včera proběhlo mírné upravení podmínek pro hromadné akce. Tátohrátek se jich také pár týká. Pokud budete chtít přijít poprosíme vás o:

  • doložení:
  • negativního RT-PCR testu starého nejvýše 7 dní, nebo
  • negativního POC (tzv. antigenní) testu starého nejvýše 72 hodin (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením),
  • potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní, v případě aplikace jednodávkové vakcíny musí od této uběhnout nejméně 14 dní, nebo
  • podstoupení samotestování přímo u vstupu (testy budou k zakoupení na místě)
  • testování se netýká dětí do 6 let (včetně)
  • nošení respirátoru, pokud nebudete moci dodržet rozestup 2m
  • neshlukování se  na stanovištích

My jako organizátor jsme povinni výše uvedené zkontrolovat, než vás pustíme do areálu. Zároveň musíme vést evidenci účastníků, postačí nám jméno, příjmení a telefonní číslo. Evidenci po 30 dnech od Tátohrátek skartujeme. 

Na akci se nemusíte hlásit, stačí přijít až v den konání akce, vstupenky budou na místě.

Připraveno je 10 soutěžních kutilských stanovišt, o zábavu se postará kapela KBAB a bude tu skvělá atmosféra. 

Těšíme se na viděnou.

Máte nějaký dotaz?