Nejčastější chyby ve výchově a jejich důsledky pro další vývoj dítěte.

08.04.2022

Online přihláška

* Datum narození vyplňte v případě, že potřebujete osvědčení ze semináře.