Karneval

19.02.2021

Zveme vás na tradiční Karneval. Pokud by se nemohl konat v takové podobě, v jaké ho známe, tedy nebude možnost osobně setkávat, nabízíme variantu online, jako byla u Mikuláše. V přihlášce je možné zaškrtnout tradiční formu (tedy osobní přítomnost na divadle ve vámi vybraný čas) a zároveň i online variantu (pokud zvolíte i tuto variantu, budeme s vámi automaticky počítat, když by vzhledem k vládním nařízením nemohla akce proběhnou za osobní přítomností, pokud tato varianta zaškrtnuta nebude, počítáme s vámi pouze v případě, že Karneval bude moci probíhat za osobní účasti).