Karneval

14.02.2020

Zveme vás na tradiční Karneval, který letos bude provázen mořskou vílou a námořníkem. Rezervace vstupenek začíná 13. 1. 2020 ve 13:00 v rezervačním systému.