Karneval

09.02.2018

Zveme vás na tradiční jednorázovou akci Karneval. Rezervace vstupenek bude probíhat přes rezervační systém Auksys na tomto webu https://rcvlnka.auksys.com/master/ od 5. 1. 2018. Vstupenky budou vydávány od 8. 1. 2018 v kanceláři.